Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
WANGKANAI MARATHON 2019

กำหนดการปล่อบตัว
03.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 42.195 Km
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 22 Km
05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 12 Km
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 Km


การรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง *จุดรับเสื้อ ศาลาข้างเวทีใหญ่*
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 รับที่ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลา 12.00-19.00 น
-หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH 

 

 

 

 

 

 

 

i-073c7e1546931db19 Date:19-08-2019 05:19:44