Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
Rakmaw Run 2019

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง
รับได้วันที่ 27 เมษษยน 2562 ณ สวนลุมพินี กทม. บริเวณห้องสมุด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 18.00 น.
++ในกรณีรับเสื้อ +เบอร์วิ่ง ด้วยตัวเอง ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชน
++ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
++ ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับเสื้อ +เบอร์วิ่งแทน ใช้เลขที่ใบสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
++ ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง ใช้บัตรประชาชนคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม +เลขที่ใบสมัคร
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด
วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
สถานที่จัดงาน : ณ สวนลุมพินี (ห้องสมุดประชาชน) กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

นครรังสิต มินิมาราธอน ครั้งที่2

กรณีเลือกรับเสื้อ+BIB ด้วยตัวเอง กำหนดการรับมีดังนี้
-วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 10.00-18.00 น ณ สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 (เปลียนแปลงจาก 24 มีนาคม)
สถานที่จัดงาน : สนามฟุตบอลฟิวเจอร์อารีน่า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
จัดโดย :เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ Future Arena
ดำเนินการโดย: คุณจรัญ พงภิทักษ์ (รับจำนวนจำกัด 3,500 คน)

Hauisamong Running 2019

กรณีให้จัดส่ง จัดส่งหลังสงกรานต์ วันที่ 16-17 เมษายน 2562
กรณีรับเสื้อด้วยตัวเอง
รับได้วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนรับเสื้อ บิบ ชิบจับเวลา ตั้งแต่เวลา 12.00 น.- 18.00 น.
(ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี)
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด
สถานที่จัดงาน : อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
จัดและดำเนินงานโดย : บริษัท เดอะรัน (ไทยแลนด์) จำกัด

3 อ่าว บอสซ่ารัน 2019 - Run for The Earth

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง
รับได้วันที่ 27 เมษายน 2562 ณ ลิปดา รีสอร์ท คลองวาฬ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 18.00 น.
++ในกรณีรับเสื้อ +เบอร์วิ่ง ด้วยตัวเอง ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชน
++ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
++ ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับเสื้อ +เบอร์วิ่งแทน ใช้เลขที่ใบสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
++ ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง ใช้บัตรประชาชนคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม +เลขที่ใบสมัคร
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด
วันที่จัดงาน : อาทิตย์ 28 เมษายน 2562
สถานที่จัดงาน : ลิปดา รีสอร์ท คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์
จัดและดำเนินงานโดย : Bike STYLE and Run (Organizer)

หมายเหตุ:
*3 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*6 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*Virtual Run 10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*POLIMAXX Run3R Plogging Run บัตรเหลือ 0 ใบ

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH