Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
PCMC Charity Run 2019 “ชวนเพื่อนวิ่งยิ่งให้ยิ่งได้”

กรณีท่านใดสมัครไม่ทัน สามารถไปสมัครได้ในวันศุกร์ที่ 18-10-19 กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00-08.00 น
สถานที่จัดงาน : ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
จัดโดย :ปธพ 5 กรมชลประทาน และโรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ

จุดจอดรถงาน PCMC CHARITY RUN 2019 “ชวนเพื่อนวิ่งยิ่งให้ยิ่งได้”
สถานที่จอดรถ
1.บริเวณโดยรอบศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุชลประทาน " จอดได้ 400 คัน
2.บริเวณพื้นที่กรมชลประทาน จอดรถได้ 500 คัน
3.อาคารจอดรถยนต์ วัดชลประทาน จอดรถได้ 400 คัน
4.บริเวณสนามกอล์ฟ กรมชลประทาน จอดได้ 100 คัน
5.บริเวณโรงเรียนชลประทานวิทยา จอดรถได้ 500 คัน

30th Makro Run For Fund (30ปี แม็คโครวิ่งการกุศล)

****การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 รับที่ รับที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่อยู่ : 1468 อาคารธาราพัฒนากา เวลา 12.00-18.00 น
Map Link --> https://goo.gl/maps/YhqeMuPu1SUXQdxr5

-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
วันที่จัดงาน : วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00-08.00 น)
สถานที่จัดงาน : สวนหลวง ร๙ ฝั่งประตู ดาวเรือง
จัดโดย : แม็คโคร

PHARMA-RUN RSU 2019 ( เภสัชรังสิต สุขภาพในมือคุณ)

กรณีรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 รับที่ ณ ลานสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี เวลา 13.00-18.30 น

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10.5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*VIP บัตรเหลือ 0 ใบ
Kanchanaburi Charity Run for Hospital Season2

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 รับที่ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี เวลา 12.00-18.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH 

 

 

 

 

 

 

 

i-073c7e1546931db19 Date:18-10-2019 21:38:38