Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
สุพรรณบุรี เมืองเหน่อมาราธอน 2019

กำหนดการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ***ไม่มีรับเสื้อรับเบอร์วิ่งในวันแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 16 ก.พ.62
09:00-19.00 น. : เปิดรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี (Suphanburi Stadium)
google maps --> https://goo.gl/maps/XQgAQuEoWg12
-หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีซื้อเบอร์วิ่งต่อจากคนอื่นมา ใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม ใช้บัตรประชาชนคนใดคนหนึ่งในกลุ่มรับแทนได้
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น

(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH