Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
เดิน-วิ่งมินิมาราธอน 10ปี พกฉ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา

กรณีรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 รับที่ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นวนคร จ.ปมุมธานี)
เวลา 13.00-18.00 น
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด
เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH 

 

 

 

 

 

 

 

i-073c7e1546931db19 Date:19-09-2019 05:39:18