Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
เดิน-วิ่งการกุศล 17 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เวลา 10.00- 20.00 น. รับเสื้อ - รับเบอร์วิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
เวลา 05.30 น. อบอุ่นร่างกาย
เวลา 05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10 กม. และ เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท
เวลา 05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)
เวลา 06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
เวลา 06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.
เวลา 06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นขัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)
เวลา 07.30 น. พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

KMUTT MINI MARATHON 5th 2020 (พระจอมเกล้าธนบุรีมินิมาราธอนครั้งที่ 5 2020)

***ผุ้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ***
กำหนดการกิจกรรม พระจอมเกล้าธนบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่5 2020
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
04.00 น. เข้าสู่กิจกรรม พระจอมเกล้าธนบุรี มินิมาราธอน
04.15 น. กิจกรรมบนเวที
04.40 น. อบอุ่นร่างกาย
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
05.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 6 กิโลเมตร
06.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
07.00 น. พิธีการมอบรางวัลต่างๆ
08.30 น. ปิดงานวิ่ง
การจอดรถวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
นักวิ่งต้องมาก่อนเวลา 04.30 น. จอดรถบริเวณพระประแดงอาเขต และ บิ๊กซี สุขสวัสดิ์
สถานที่จัด : ตลาดพระประแดงอาเขต

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH 

 

 

 

 

 

 

 

i-04488cff8621e7b20 Date:24-02-2020 10:11:50