Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
เดิน-วิ่ง เอ็กซ์เอ็มบีเอ ธรรมศาสตร์ /TBS X-MBA RUN

กรณีท่านใดที่สมัครไม่ทันสามารถไปซื้อบัตรได้ในวันเสาร์ ที่ 18 -05-19 และวันอาทิตย์ ก่อนการแข่งขันคะ

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 รับที่ ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 12.00-18.00 น
-กรณีรับด้วยตัวเอง ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน ในการรับ
-กรณีรับ แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-กรณีสมัครเป็นกลุ่ม ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่มในการรับ
-กรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถใช้สำเนา /แคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
วันงานจอดรถได้ที่ วัดมหาธาตุและราชนาวี (ค่าจอดรถ ชมละ 20 บาท)

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดงาน :ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิ่งชมวัง 2019

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
รับได้วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัด เพชรบุรี บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ เวลา 13.00-19.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถใช้สำเนาหรือ แคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562
(*เปลี่ยนแปลงวันจากเดิมวันที่ 5 พฤษภาคม 2562)
สถานที่จัดงาน : ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
จัดและดำเนินงานโดย : Bike STYLE and Run (Organizer)

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH