Contact us    Login
กิจกรรม/Activity News
SOR-CHOR RUN for HEALTH 2019 สช. ชวนเดิน-วิ่ง เพื่อน้องและวัยเก๋า

กำหนดการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง (ไม่มีการบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 11.00-19.00 น ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (บริเวณหน้าเสาธง)
หลักฐานในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ

DHL Tracking
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Tracking

Link: https://goo.gl/ubNJcH 

 

 

 

 

 

 

 

i-04488cff8621e7b20 Date:25-08-2019 05:12:38