Contact us    Login
หนองย่างเสือ มินิมาราธอน 2564

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2564
สถานที่จัดงาน : @ บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์ จังหวัดสระบุรี
จัดโดย : วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ
*** กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพราะถ้าสมัครแล้วจะไม่สามารถ ยกเลิก หรือคืนเงิน ***

หนองย่างเสือ มินิมาราธอน  2564
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2564
สถานที่จัดงาน :  @ บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์  จังหวัดสระบุรี

จัดโดย : วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือ

ประวัติความเป็นมา
    ตามตำนานเล่าขานกันว่าคนที่เข้ามาบุกเบิกป่าและเดินทางเข้ามาถึงตรงสถานที่ที่บริเวณตำบลหนองย่างเสือตั้งอยู่ปัจจุบัน พบว่ามีหนองน้ำกว้างพอประมาณ มีร่องรอยคนฆ่าเสือ และย่างเสือกินบริเวณหนองน้ำนั้น หนองน้ำนี้ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7 (บ้านหนองผักหนอก) จึงให้ชื่อว่าตำบล "หนองย่างเสือ"

 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เป็นเกษตรกร เพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ส่วนพืชสวน สามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวได้ เช่น กระเทียม หอมหัวใหญ่ ลำไย ลิ้นจี่ ผักต่างๆ และมีประชากรจำนวนหนึ่งประกอบการปศุสัตว์ เลี้ยงโคนม ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1 ส่งเสริมการออกกำลังการให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
2 จัดหารายได้ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว
3 เสริมสร้างความมีส่วนร่วมระหว่าง นักท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
4 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนให้แก่วิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือเพื่อสร้างฝายกั้นน้ำ


ประเภทกิจกรรม 

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

10.5 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

*** VIP  ได้รับ เสื้อ+เหรียญ+ถ้วยรางวัล


*** จัดส่งฟรี เมื่อสมัครภายในวันที่  20 ธันวาคม 2563 


การชำระเงิน   ( ขอความกรุณาอ่านให้เข้าใจก่อนการสมัครนะค่ะ )
1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  052-3-954695
ชื่อบัญชี Fanatic Run (เฟนาติก รัน)  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)
*** ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet  เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์ฟรี  เมื่อสมัครภายในวันที่  20 ธันวาคม 2563 
จัดส่งเสื้อ+เบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์


วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ต้องชัดเจนและถูกต้อง
เพราะเจ้าหน้าที่ขนส่ง จะโทรหาก่อนจัดส่งพัสดุ และมี  SMS แจ้งเตือน


สถานที่จัดงาน : บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์  จังหวัดสระบุรี
พิกัด GPS: 14.7899124,101.2660234
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/CqCdF6nUxzy5TaPv7
การแบ่งกลุ่มอายุระยะ 5 Km  ( นับจาก พศ. ที่เกิด )

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

ไม่เกิน 15 ปี

ไม่เกิน 15 ปี

16 ปีขึ้นไป 

16 ปีขึ้นไป 

การแบ่งกลุ่มอายุระยะ 10.5  Km  ( นับจาก พศ. ที่เกิด )

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

ไม่เกิน 29 ปี

ไม่เกิน 29 ปี

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป 

60 ปีขึ้นไป 
รางวัลและของที่ระลึก

1  ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก  ท่านละ 1 ตัว
2  เหรียญรางวัลหลังการแข่งขัน  1  เหรียญ
3  ผู้ชนะการแข่งขัน 1-5 ทุกกลุ่มอายุ  ชาย-หญิง ของแต่ละประเภทการแข่งขัน จะได้รับถ้วยรางวัล


การให้บริการและอำนวยความสะดวกในวันงาน

-บริการรับฝากของ ณ บริเวณเต็นท์ที่จัดไว้
-บริการน้ำดื่มตลอดการแข่งขัน
-บริการอาหารว่างฟรี
-บริการทางการแพทย์และพยาบาลในบริเวณงาน
-ที่จอดรถ
-ห้องน้ำ

กำหนดการ
วันอาทิตย์   ที่ 10 มกราคม  2564
สถานที่  @ บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์  จังหวัดสระบุรี
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง   5 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.15 น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน
07.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่นักวิ่ง
08.30 น. กล่าวขอบคุณ ปิดงาน