Contact us    Login
Numman Trail 2020 น้ำหมาน เทรล ครั้งที่ 1

ช่องทาง FanaticRun รับลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 30-09-2563 เวลา 23.59 น

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
สถานที่จัดงาน : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

Numman Trail  2020 น้ำหมาน เทรล ครั้งที่ 1
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่  25 ตุลาคม 2563 
สถานที่จัดงาน : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย
จัดโดย :
บริษัท เดอะรัน (ไทยแลนด์) จำกัด
          วิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวานการันตี  สถานที่ตั้ง บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นผู้บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชน บ้านไร่ม่วง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงตำบลน้ำหมาน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  จึงได้ร่วมวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมงานวิ่ง น้ำหมาน เทรล ครั้งที่ 1 Numman Trail 2020 โดยความร่วมมือกับ บริษัท เดอะรัน (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่   25 ตุลาคม 2563

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ  ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
2.  เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยวิสาหกิจชุมชนไร่ม่วงหวาน การันตี  พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบ้านไร่ม่วงตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
3.  เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง  จังหวัดเลย และมีส่วนร่วมในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน
4.เพื่อช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลน้ำหมาน ให้เป็นที่รู้จักและ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีศักยภาพ
5.   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและได้ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นธรรมชาติประเภทของกิจกรรม

การชำระเงิน   (กรุณาอ่าน กฎ กติกา ให้เข้าใจก่อนการสมัคร )
1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  052-3-954695
ชื่อบัญชี Fanatic Run (เฟนาติก รัน)  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง


กรณีรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม   2563  รับที่บริเวณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย   เวลา 12.00-18.00 น
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
4.ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )

 

สถานที่จัดงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน .น้ำหมาน .เมือง .เลย
พิกัด GPS: 17.4859494,101.6783624
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/NoN7QWkGmiJtdCvXAการแบ่งกลุ่มอายุ

ไซด์เสื้อ

SSS

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

32

34

36

38

40

42

44

46

48