Contact us    Login
วิ่งเพื่อความปลอดภัยของคนใช้ถนน (Run for Road Users Safety)

*** แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน

-กรณีท่านใดที่ต้องการวิ่งเก็บระยะ ให้ส่งผลได้ที่--> http://https://forms.gle/gRi8pFwgYKZhTMGz7

-กรณีท่านใดที่ต้องการยกเลิก และขอคืนค่าสมัคร --> https://forms.gle/gRi8pFwgYKZhTMGz7

ติดต่อสอบถามได้ที่ -->https://www.facebook.com/RunforRoadUsersSafety/-กรณีท่านใดที่ต้องการวิ่งเก็บระยะ ให้ส่งผลได้ที่-->  http://https://forms.gle/gRi8pFwgYKZhTMGz7

-กรณีท่านใดที่ต้องการยกเลิก และขอคืนค่าสมัคร -->   https://forms.gle/gRi8pFwgYKZhTMGz7

-กรณีท่านใดที่ไม่ต้องการยกเลิก และยังคงประสงค์ รับเสื้อ +เหรียญ  สามารถรับได้ที่ 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร 1 รพ.บำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ แสนสุข 089 6913096

 วิ่งเพื่อความปลอดภัยของคนใช้ถนน (Run for Road Users Safety)

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม  พ.ศ. 2563 
สถานที่จัดงาน:  กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
จัดโดย: มูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ชมรมเวชศาสตร์การจราจรประเทศไทยและ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

วัตถุประสงค์ :
1. สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
2. กระตุ้นเร้าคนในสังคมเพื่อร่วมกันยกระดับความปลอดภัยทางการจราจรสำหรับผู้ใช้ถนน
3. ระดมพลังและทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายเวชศาสตร์การจราจรของชมรมเวชศาสตร์การจราจร

ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ 

ไม่มีการแข่งขัน

10 Km 

500

เสื้อ +เหรียญ 

Over all 1-5 ชาย/หญิง

       

 

 

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ

ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้องเพรระจะมี SMS แจ้งเตือน

 

แจ้งเปลื่ยนวัน-เวลา สถานที่รับเสื้อ ด้วยตัวเอง 
1. รับที่กรมควบคุมโรควันที่  5-6 มีค. 63 เวลา 10.00-14.00 น. หน้าเซเว่น
2. รับจันทร์-ศุกร์ได้ที่อาคาร 1 ชั้น 2 ข้างรพ.บำราศนราดูร เวลา09.00 -17.00 น. 
3. 
รับได้ที่หน้างาน วันที่ 15 มีนาคม 2563  เวลา 05.00- 05.30 น 


ยกเลิกการรับเสื้อ  วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563  รับที่บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เวลา 13.00-18.00 น

 

 

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
4.ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )

 

สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
พิกัด GPS: 13.8536601,100.5254928
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/fQ6Lz9eJpVm
ไซด์เสื้อ

S

M

L

XL

2XL

38

40

42

44

46

เหรียญที่ระลึก

กำหนดการติดต่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อลงทะเบียนช่างภาพได้ที่ -->https://www.facebook.com/RunforRoadUsersSafety/


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร