Contact us    Login
เดิน-วิ่งการกุศล UTK Mini Marathon #5 : UTK Run Fun Fair 2020

เดิน-วิ่งการกุศล UTK Mini Marathon #5 : UTK Run Fun Fair 2020
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จัดโดย: สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


 

พิกัด GPS : 13.7141885,100.5379434
Google Maps --> https://goo.gl/maps/pvbva9jJQBpZmYGN6

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
4.ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )

ติดตามข่าวสารได้ที่--> https://www.facebook.com/UTKMinimarathon2020


เดิน-วิ่งการกุศล UTK Mini Marathon #5 : UTK Run Fun Fair 2020
รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
วันที่จัดงาน :
 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จัดโดย: สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.เพื่อสมทบทุนในการสร้างหอประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ให้เป็นอนุสรณ์สถานและศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในชุมชน
3.เพื่อต้องการรณรงค์ให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชนในชุมชน  ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก

ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร 

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km

400

เสื้อ +เหรียญ +เบอร์วิ่ง

-

10 Km

400

เสื้อ +เหรียญ +เบอร์วิ่ง

ถ้วยรางวัล Overall  ชาย/หญิง
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

VIP

1000

เสื้อ +เหรียญ +เบอร์วิ่ง+เสื้อ VIP+กระเป๋าที่ระลึก

วิ่งได้ทุกระยะ 

*** ผู้ชนะเลิศ Over All ประเภทมินิมาราธอน ชาย/หญิง ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
***รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้กับผู้ชนะเลิศ Over All โดยไม่จำกัดเชื้อชาติทั้งชายและหญิง
***นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่ 1-5 ทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ • สำหรับผู้แข่งขันชนะเลิศ Over All ทั้งชายและหญิงที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะไม่ได้รับถ้วยรางวัลประเภทกลุ่มอายุอีก
*** เหรียญที่ระลึกรับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น

 

สถานที่จัดงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพฯ

พิกัด GPS:  13.7134676,100.5363213
Google Maps Link —> https://goo.gl/maps/a5FqHAGt3jgNXaE18การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ระยะ  5 Km ไม่มีการแข่งขันและแบ่งกลุ่มอายุ
2.ระยะ  10 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70 ปีขึ้นไป

 

ไซด์เสื้อ  ***กรณีสมัครตั้งแต่วันที่ 27-02-20 เวลา 13.00 น  เป็นต้นไปเลือกไซด์เสื้อได้ M , L ,XL  เท่านั้น 

SS 

S

M

L

XL

2XL

3XL

34

36

38

40

42

44

46เส้นทางวิ่ง


กำหนดการปล่อยตัว
 

05.00 น   ปล่อยตัว ระยะ  10 Km
05.20 น   ปล่อยตัว ระยะ  5 Km

ติดต่อลงทะเบียนช่างภาพที่ -->https://www.facebook.com/UTKMinimarathon2020/
 

ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร