Contact us    Login
เดิน-วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20

*** ด่วนประกาศเลื่อนวันจัดงาน ***
วันที่จัดงาน : รอกำหนดการใหม่
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง คงกำหนดการเดิม
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 รับที่ รับเสื้อ และ bib ที่สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.00-18.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลขสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ )

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับในวันดังกล่าวได้ สามารถติดต่อทีมงานของ โรงพยาบาลได้โดย ตรงที่ Inbox Facebook Page : https://www.facebook.com/pckrun/
เดิน-วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20   (PHRACHOMKLAO 20 th RUN FOR KIDNEY)

วันที่จัดงาน : รอกำหนดการใหม่
สถานที่จัดงาน :  สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
จัดโดย : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  ผู้รับบริการ ประชาชนจังหวัด เพชรบุรี และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
2. เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีวัฒนธรรมในการให้บริการ แบบผสมผสานทั้งในด้านการรักษา และการส่งเสริมสุขภาพ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีส่วนร่วมในการพัฒนา สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณหรือครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในการพัฒนาศักยภาพบริการของ โรงพยาบาล 

ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง 

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก 

ของรางวัล

4 Km

300

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ /ไม่มีการแข่งขัน

5 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

10.5 Km

600

เสื้อ+เหรียญ

Over all ชาย 1/หญิง 1
ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ  ชาย/หญิง

21 Km

700

เสื้อ+เหรียญ+ถ้วย Finisher

Over all ชาย 1/หญิง 1
ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ  ชาย/หญิง

VIP

1500

เสื้อ+เหรียญ+ถ้วยVIP
(เสื้อเลือก เป็นแบบมีแขนเท่านั้น)

-

***เหรียญที่ระลึกรับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น 
***Over all ชาย 1/หญิง 1  ระยะ 10.5 Km และ 21 Km ไม่สามารถรับรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุ 
*** พิเศษ แฟนซีรับของที่ระลึก  20 รางวัล

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง วันศุกร์ที่ 28-02-2020)  

 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์  ที่ 7 มีนาคม   2563 รับที่
 รับเสื้อ และ bib ที่สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี   เวลา 09.00-18.00 น

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับในวันดังกล่าวได้ สามารถติดต่อทีมงานของ
โรงพยาบาลได้โดย ตรงที่ Inbox Facebook Page : https://www.facebook.com/pckrun/


-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลขสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด***

สถานที่จัดงาน : สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
พิกัด GPS: 13.1247886,99.9337654
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/94rDoKhfeKjKa4ad8

การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ระยะ 5 Km แบ่งกลุ่มดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 9 ปี 

ไม่เกิน 9  ปี 

10-19

10-19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป


2.ระยะ 10.5 Km แบ่งกลุ่มดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 15 ปี 

ไม่เกิน 15 ปี 

16-29

16-29

30-34

30-34

35-39

35-39

40-44

40-44

45-49

45-49

50-54

50-54

55-59

55-59

60-64

60 ปีขึ้นไป

65-69

 

70 ปีขึ้นไป 

 


3.ระยะ  21 Km แบ่งกลุ่มดังนี้  เวลา Cut off 4 ชั่วโมง (09.00 น.)

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

18-29

18-29

30-34

30-34

35-39

35-39

40-44

40-44

45-49

45-49

50-54

50-54

55-59

55-59

60-64

60 ปีขึ้นไป 

65 ปีขึ้นไป 

 


เสื้อสำหรับ VIP  (เสื้อ VIP มีแบบมีแขนเท่านั้น  ไม่มีเสื้อกล้าม)ไซด์เสื้อ
เส้นทางวิ่ง


ผังงาน
ที่พัก : ติดต่อโดยตรง

1.     สวนโจวรีสอร์ท                         032 – 425464 , 032 – 426920
2.     คีรียา วิลล่า                              099 – 8200133
3.     งามเพ็ญ อพาร์ตเมนท์               083 – 9299845
4.     โรงแรมรอยัลไดมอนด์               032 – 411061
5.     โรงแรม เดอะซัน                       032 – 400000
6.     โรงแรม มินธารา                        032 – 890893
7.     Potter hotel                             090 – 9866561, 091 – 7751567
8.     คีรีบูติก                                     086 – 8908722
9.   เพชรเกษมโฮเต็ล                        032 – 425581
10.  เขาวังโฮเตล                              032 – 425167
11.  คีรีเกสต์เฮาส์                              089 – 7666307
12.  ดาวกระจ่าง อพาร์ทเมนท์            080 – 4353966
13.  ศักดิ์สิทธ์ อพาร์ทเมนท์               084 – 43366377
(กรุณา แจ้งว่ามาร่วมงานมินิมาราธอน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า : มีส่วนลดให้)


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร