Contact us    Login
THE SUN GAMES 2020 MIDNIGHT MINIMARATHON

กรณีท่านใดสมัครไม่ทัน สามารถไปสมัครที่หน้างานได้คะ
ช่องทางออนไลน์ รับลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 16-01-2563 เวลา 12.00 น
วันที่จัดงาน : วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป
สถานที่จัดงาน : ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 1 มหาวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี


THE SUN GAMES 2020 MIDNIGHT MINIMARATHON

วันที่จัดงาน : วันเสาร์ ที่  18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป 

สถานที่จัดงาน : ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 1 มหาวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี
จัดโดย : สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 

หลักการและเหตุผล
          เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ The Sun Games 2020 ทาง
สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต มีความต้องการให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม The Sun Games โดยร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะให้ความสำคัญด้านสุขภาพมากกว่า ผลแข่งขันเพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังมีนิสิตนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นนักกีฬามาแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจากจำนวนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ 2,500,000 คน มีเพียง  25,000 คน ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จึงเป็นการจุดประกายที่จะสร้างกิจกรรม และ รณรงค์ ให้นิสิต นักศึกษา รักสุขภาพโดยการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

วัตถุประสงค์การจัด
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ และการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการออกกำลังกาย
2. สร้างการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และ ผลักดันส่งเสริมการออกกำลังกายได้ทุกช่วงวัย 
3. เพื่อให้นักศึกษา เยาวชน ได้รับการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน และจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะผ่านกิจกรรมดังกล่าว
4. สร้างความรัก และความสามัคคีในครอบครัว กลุ่มเยาวชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 47 The Sun Games 2020 ในระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563

สถานที่จัดงาน : ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร 1 มหาวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี
พิกัด GPS: 13.96718,100.5823522
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/mJmuw7emqrsRqmM79


ประเภทการแข่งขัน 

ระยะทางวิ่ง

ค่าสมัคร 

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km 

500

เสื้อ+เหรียญ

-

10 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ชาย/หญิง 

VIP 

1500

เสื้อ+เหรียญ

-

*** เหรียญได้รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น


 

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง (ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ )
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม  2563 ณ สถาบันกีฬา อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  เวลา  13.00-18.00 น
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563   ณ. สถาบันกีฬา อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิต    เวลา 10.00 -15.00น

เอกสารในการรับ
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )

การแบ่งกลุ่มอายุ
1.ระยะ 5 Km ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขัน
2. ระยะ 10 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป


ไซด์เสื้อ 

S

M

L

XL

2XL

3XL

36

38

40

42

44

46

เหรียญที่ระลึก ได้เมื่อเข้าเส้นชัย


เส้นทางวิ่ง

กำหนดการ 
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563

17.00น. นักวิ่งเตรียมตัว 
17.30น. ปล่อยตัว 10 KM  และ VIP
17.45 น. ปล่อยตัว 5 KM  และ VIP
20.00น. มอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน
20.40 กล่าวปิดการแข่งขัน 
เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่จอดรถ
-บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

การบริการ                        
1.บริการซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ โดยผู้จัดงาน และจากผู้สนับสนุนต่าง ๆ                    
2.บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน                    
3.บริการรับฝากของ
 


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร