Contact us    Login
วัดบัวลอย RUN 2020

กำหนดการ
05.30 : Check-in 10 K.
05.45 : ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 K.
06.00 : ปล่อยตัวนักวิ่ง 5K.
06.05 : ปล่อยตัวนักวิ่ง 3K.
07.30 : พิธีมอบถ้วยรางวัล
10.00 : พิธีปิด
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
สถานที่จัดงาน : ณ วัดบัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี


วัดบัวลอย RUN 2020

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 
สถานที่จัดงาน : 
ณ วัดบัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
จัดโดย : วัดบัวลอยและทีมงานไอรัน 


ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร 

ของที่ระลึก

ของรางวัล

3 Km

450

เสื้อ +เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10  ชาย/หญิง /ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

10 Km

550

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

VIP

1500

เสื้อ 2 ตัว +เหรียญ+ถ้วยเกียรติยศ

-


 

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์ เท่านั้น  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง

 

สถานที่จัดงาน : ณ วัดบัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี
พิกัด GPS: 14.4144054,100.8388741
Google Maps Link -->  https://goo.gl/maps/JxzsJSGqGjMEpx1X9การแบ่งกลุ่มอายุ
1.ระยะ 3 Km  ไม่มีการแข่งขัน
2.ระยะ 5 Km  มีการแข่งขัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
3.ระยะ 10 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 19 ปี

ไม่เกิน 19 ปี

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

เสื้อที่ระลึก มี 2 แบบ
เสื้อสำหรับ ผู้สมัครแบบ VIP


แบบเหรียญ สายมี 3 แบบ แตกต่างกันตามระยะ
แบบเหรียญ ระยะ 3 Km


แบบเหรียญ ระยะ 5 Km

แบบเหรียญ ระยะ 10 Km


เส้นทางวิ่งกำหนดการปล่อยตัว

05.30 : Check-in 10 K.
05.45 : ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 K.
06.00 : ปล่อยตัวนักวิ่ง 5K.
06.05 : ปล่อยตัวนักวิ่ง 3K.
07.30 : พิธีมอบถ้วยรางวัล
10.00 : พิธีปิด

ติดต่อสอบถามข้อมูลกับผู้จัดงานตรงได้ที่ -->https://www.facebook.com/I-Run-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99-108810490501722/


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร