Contact us    Login
TG RUN Smooth as silk 2020

กำหนดการปล่อยตัว
06.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 Km
06.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 Km
06.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 2.5 Km

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รับที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (บริเวณจุดสตาร์ท) เวลา 12.00-18.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด***

หมายเหตุ:
*2.5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10.1 Km บัตรเหลือ 0 ใบ

 


TG RUN Smooth as silk 2020

วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  
สถานที่จักงาน : งานวิ่ง 2 สวน 1. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จุดสตาร์ท) 2. สวนวชิรเบญจทัศ
จัดโดย : สายปฎิบัติการ (DO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และสมาคมนักบินไทย

ที่มา
            เนื่องด้วยสายปฏิบัติการ (DO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกาย กระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีความเข้มแข็งในองค์กรและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งนำรายได้จากการจัดกิจกรรมฯ 
 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นการกุศลช่วยเหลือเยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขัดสนทั่วราชอาณาจักรให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถโดยต่อเนื่องจนมีอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างเต็มที่ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมฯ CSR ที่เผยแพร่ชื่อเสียงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในด้านช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อนำรายได้สมทบทุน
 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. เพื่อส่งเสริมความสมพันธ์ที่ดีในหมู่พนักงานในสายปฏิบัติการ( DO) และในบริษัทการบินไทย
3. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและรณรงค์สสงเสริมการออกกำลังกายในหมู่พนักงานและประชาชนทั่วไป
4. เป็นกิจกรรมฯ CSR ที่เผยแพร่ชื่อเสียงของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในด้านช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ

ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล 

2.5 Km 

400

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน 

5 Km 

500

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน 

10.1 Km

600

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ 
Top ชาย 50 หญิง 50 คน  เข้าเส้นชัย
รับ
เครื่องบินจำลอง Super Jumbo A380 

*** เหรียญที่ระลึกจะได้รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น 
*** Top ชาย 50 หญิง 50 คน เข้าเส้นชัย  ระยะ 10.1 Km   รับเครื่องบินจำลอง Super Jumbo A380 
***นักวิ่งเข้าเส้น จะได้คูปองอาหาร คาว 2 หวาน 1 ใช้ตามซุ้มอาหารที่จัดไว้ให้


 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ  (จัดส่งก่อนวันงาน 2 สัปดาห์ )

ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์   2563 รับที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (บริเวณจุดสตาร์ท)   เวลา 12.00-18.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 

(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )

***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด***

 

สถานที่จัดงาน : สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (จุดสตาร์ท) และ สวนวชิรเบญจทัศ  เขต จตุจักร กรุงเทพฯ
พิกัด GPS: 13.803409,100.5496778
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/czxYo5mZTRMBJAMz8


การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ระยะ 2.5  Km ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
2.ระยะ 5  Km ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
3.ระยะ 10.1 Km มีการแบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง (ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป 

60 ปีขึ้นไป 


ไซด์เสื้อ 

 

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

32

34

36

38

40

42

44

46

48

เหรียญที่ระลึก ได้เมื่อเข้าเส้นชัย

เส้นทางวิ่ง

กำหนดการปล่อยตัว 

สายปฏิบัติการ (DO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและสมาคมนักบินไทย
จัดกิจกรรม เดินวิ่งการกุศล “TG RUN Smooth as Silk 2020"
เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.
ณ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 
04.30 น. ทีมงานจัดงานวิ่ง เริ่มดำเนินการ 
05.00 น. รับฝากของนักวิ่ง พิธีการบนเวที รายการให้ความบันเทิง 
05.30 น. พิธีกรบนเวที เริ่มรายการ อบอุ่นร่างกายนักวิ่ง
06.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน  นักวิ่งพร้อมเข้าจุด START
06.30 น.  ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  10 Km
06.40 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  5 Km
06.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  2.5 Km
07.30 น. มอบรางวัล OVERALL และกลุ่มอายุ
08.00 น. จับรางวัล HAPPY LANDING
08.30 น. จับรางวัลตั๋วเครื่องบิน สุ่มจากนักวิ่ง (BIB) เฉพาะผู้ที่อยู่ในงานเท่านั้น
09.00 น. ประธานกล่าวปิดงาน 

 


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร