Contact us    Login
กรมเสมียนตรา 111th ฮาล์ฟมาราธอน

สถานที่จอดรถ : ด้านหลัง​กลาโหม​ กรมการรักษาดินแดน​ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย​หลังศาลฎีกา
และ ลานคนเมืองกทม.

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
00.00 - 02.00 น. ลงทะเบียนรับสมัครเพิ่มเติม
03.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
04.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05.00 น ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม.
05.15 น ปล่อยตัวนักกีฬาประเภท FUN RUN 5 กม.
06.30 น พิธีมอบรางวัล
08.00 น ปิดการแข่งขัน
สถานที่จัดงาน :ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม


กรมเสมียนตรา 111th ฮาล์ฟมาราธอน

วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน :ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม
จัดโดย : 
กรมเสมียนตรา

วัตถุประสงค์ 
         เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทหารกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
ทั้งนี้ รายได้จากการจัดสรรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในถิ่นทุรกันดาร 

ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง 

ราคาบัตร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน 

10.5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

21 Km

700

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)

1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพย์ต้องถูกต้องเพราะจะมี SMS แจ้งเตือน

 

สถานที่จัดงาน :  บริเวณด้านข้างกระทรวงกลาโหม
พิกัด GPS: 13.7516576,100.4940275
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/PW96xn7UskrznjaN7


การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ระยะ 5  Km ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ |
2.ระยะ 10.5 Km  แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

15-29

15-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

3.ระยะ 21 Km  แบ่งกลุ่มอายุดังนี้  

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

15-29

15-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

ไซด์เสื้อ 

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

36

38

40

42

44

46

48กำหนดการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
00.00 - 02.00 น.   ลงทะเบียนรับสมัครเพิ่มเติม
03.30 น.  ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.
04.50 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน
05.00 น   ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม.
05.15 น   ปล่อยตัวนักกีฬาประเภท FUN RUN 5 กม.
06.30 น   พิธีมอบรางวัล
08.00 น   ปิดการแข่งขันติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร