Contact us    Login
ห้วยสโมง รันนิ่ง ครั้งที่ 2

***ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วคะ ***
กำหนดการปล่อยตัว
05.00 am ปล่อยตัวระยะ 22.5 Km Cut Off 4.30 ชม
05.30 am ปล่อยตัวระยะ 11.5 Km Cut Off 3.00 ชม
6.00 am ปล่อยตัวระยะ 5 Km Cut Off 1.30 ชม.

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 23 กพ.2563
สถานที่จัดงาน : ณ โครงการส่งน้ำและะบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*11.5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*22.5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ


ห้วยสโมง รันนิ่ง ครั้งที่ 2
 

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 23 กพ.2563
สถานที่จัดงาน : ณ โครงการส่งน้ำและะบำรุงรักษา  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
(ใช้ชิบจับเวลาในการแข่งขัน)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อเป็นการกระจ่ายรายได้สู่ชุมชน ในมิติของกิจกรรมงานวิ่งเพื่อสุขภาพ
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ให้นักวิ่งและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก กันอย่างกว้างขวาง

ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร 

ของที่ระลึก

ของรางวัล 

5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ+ทุกบิบวิ่งจะได้แก้วน้ำ 1 ใบ รณรงค์เรื่องการใช้แก้วพลาสติก

Overall  1-5 ชาย/หญิง  ไม่แบ่งกลุ่มอายุ

11.5 Km

700

เสื้อ +เหรียญ+ทุกบิบวิ่งจะได้แก้วน้ำ 1 ใบ รณรงค์เรื่องการใช้แก้วพลาสติก

ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5  ชาย/หญิง 

22.5 Km

800

เสื้อ +เหรียญ+ทุกบิบวิ่งจะได้แก้วน้ำ 1 ใบ รณรงค์เรื่องการใช้แก้วพลาสติก

ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5  ชาย/หญิง 

VIP

1500

เสื้อ +เหรียญ+ทุกบิบวิ่งจะได้แก้วน้ำ 1 ใบ รณรงค์เรื่องการใช้แก้วพลาสติก

-

 


***ผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วคะ ***

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่  และเบอร์โทรศัพย์ ต้องชัดเจนและถูกต้อง

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  รับที่ ณ โครงการส่งน้ำและะบำรุงรักษา  อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
    เวลา 12.00-17.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )

***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

สถานที่จัดงาน : อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
พิกัด GPS: 14.0832809,102.0079313
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/myaLMSMBmQJ2


ถ้วยรางวัลแห่งความทรงจำ

การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ระยะ 5 Km ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
2.ระยะ 11.5 Km  แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

3.ระยะ 22.5Km  แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

***นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในเวลา Cut Off รับเสื้อ Finisher


เสื้อ finisher สำหรับระยะ 22.5 Km ได้รับเมื่อเข้าเส้นชัย

เสื้อ Finisher สำหรับ VIP

เหรียญที่ระลึก ได้รับเมื่อเข้าเส้นชัย

เส้นทางวิ่ง

กำหนดการปล่อยตัว

05.00 am      ปล่อยตัวระยะ 22.5 Km     Cut Off 4.30 ชม
05.30 am      ปล่อยตัวระยะ 11.5 Km     Cut Off 3.00 ชม
6.00   am      ปล่อยตัวระยะ 5  Km         Cut Off 1.30 ชม.


ข้อมูลสิทธิประโยชน์
1.เสื้อ Race-Shirt
2.เสื้อ FinishUpdate
3.เหรียญ Finisher Medal
4.ถ้วยรางวัล Age Group Awards
5.Post-Food/Drink/Fruit
6.Medical Support
7.จุดบริการน้ำดื่ม&เกลือแร่
8.Finisher E-certificate
9.Insurance ประกันอุบัติเหตุ
10.สถานที่จอดรถบริเวณงาน
11.ห้องน้ำ สถานที่กลางเต็นท์ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร