Contact us    Login
KU.KPS. Run for Wheels 2020

***ผ้าพันคอน้องหมารับที่หน้างาน บริเวณจุดตรวจสุขภาพน้องหมาคะ
กำหนดการปล่อยตัว
เวลา 05:30น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 กม.
เวลา 05:45น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 กม.
เวลา 06:00น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กม.
เวลา 06:15น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 10.5 กม.
เวลา 06:30น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 5 กม.
เวลา 06:45น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 2.5กม.

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10.5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*21 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*VIP บัตรเหลือ 0 ใบ
*2.5 Km+น้องหมา บัตรเหลือ 0 ใบ
*5 Km+น้องหมา บัตรเหลือ 0 ใบ
*10.5 Km+น้องหมา บัตรเหลือ 0 ใบแจ้งเรื่องการผลิตเหรียญ


KU.KPS. Run for Wheels 2020

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม 
จัดโดย : จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม

            โครงการเดิน-วิ่งเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิฮาล์ฟมาราธอน ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 7 แล้วเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง ทำให้ปราศจากโรคภัยและห่างไกลยาเสพติด รวมถึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนและประชาชน ตลอดจนนักวิ่งทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในสถานที่ที่สะอาด เขียวขจี ร่มรื่นภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน อันกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า 7,800 ไร่
          การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 - 7 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนักวิ่งหน้าใหม่ และผู้ที่เริ่มสนใจการวิ่ง โดยในปี 2563 จะเป็นการแข่งขัน ครั้งที่ 8 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เพื่อหารายได้สมทบทุนดูแลสุนัขที่ป่วย พิการ และสุนัขจรจัดในวิทยาเขตกำแพงแสน

ความเป็นมาของงาน Run for Wheel
        สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมีการหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  ซึ่งการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ก็คือ “การวิ่ง” โดยเห็นได้จากที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการวิ่ง ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนมากขึ้นด้วยอีกเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองคณะผู้จัดกิจกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการที่มีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของที่จะได้มา เดิน-วิ่งร่วมกัน จึงมีก่อให้เกิดเป็นโครงการ Run for Wheels  : วิ่งเพื่อหมาได้วิ่ง เพื่อให้คนและสุนัขได้มาร่วมกัน เดิน-วิ่ง การกุศล โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือสัตว์พิการต่อไป  โดยงาน  Run for Wheels   จัดมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งทั้ง 2 ครั้ง จัดที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยจุดStart อยู่ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  มีจำนวน เข้าร่วมถึง 1500 คน และมีจำนวนน้องหมาถึง 300 กว่าตัว  และในครั้งที่ 3 ที่จะเกิดขึ้นนี้ เป็นการร่วมมือกัน ครั้งแรก ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร  พิชัยรณรงค์สงคราม  ภายใต้งานชื่อว่า KU.KPS.Run for Wheels  ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อจัดทำวีลแชร์สำหรับสุนัขพิการ ซึ่งร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม
2.รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อบริหารจัดการสุนัขจรจัดในวิทยาเขตกำแพงแสน
3.เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง และทำให้ผู้มีสัตว์เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิธีดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานรางวัลชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล Over All สำหรับ ชาย / หญิง​ ระยะ 21 Km และ 10 Km
และของน้องหมา
10 Km 1ใบ
5 Km 1 ใบ
 


ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร 

ของที่ระลึก

ของที่ระลึก

5 Km

400

เสื้อ +เหรียญ

ไม่มีถ้วยรางวัล

10.5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัล โอเวอร์ออลชาย/หญิง
ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ 

21 Km

600

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัล โอเวอร์ออลชาย/หญิง
ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ 

VIP

2000

เสื้อ +เหรียญ+ถ้วยที่ระลึกพระพิรุณทรงนาค

ไม่มีการแข่งขัน

2.5 Km  คนกับน้องหมา

400

เสื้อ +เหรียญ +ผ้าพันคอน้องหมา+เหรียญน้องหมา
(ผ้าพันคอน้องหมารับที่หน้างาน)

ไม่มีถ้วยรางวัล

5 Km คนกับน้องหมา

500

เสื้อ +เหรียญ+ผ้าพันคอน้องหมา+เหรียญน้องหมา
(ผ้าพันคอน้องหมารับที่หน้างาน)

โอเวอร์ออลประเภทคนกับสุนัข
ถ้วยรางวัลอันดับ 1-3 ทุ่กรุ่นน้ำหนัก 

10.5 Km คนกับน้องหมา

600

เสื้อ +เหรียญ +ผ้าพันคอน้องหมา+เหรียญน้องหมา
(ผ้าพันคอน้องหมารับที่หน้างาน)

โอเวอร์ออลประเภทคนกับสุนัข
ถ้วยรางวัลอันดับ 1-3 ทุ่กรุ่นน้ำหนัก 

​เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จะเริ่มทำการตรวจประเมินสุขภาพสุนัขก่อนวิ่ง ตั้งแต่เวลา 03.30 – 06.30 น.
ให้เผื่อเวลาสำหรับตรวจสุขภาพและรับผ้าพันคอสุนัขก่อนปล่อยตัวสุนัขวิ่ง​


ข้อแนะนำสำหรับเจ้าของที่พาสุนัขวิ่ง

  • ให้หยุดวิ่งเมื่อสุนัขมีอาการหอบ/หายใจแรง เหงือกและลิ้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูคล้ำหรือม่วง
  • เมื่อสุนัขเดินกระเผลก ยกขา หรือไม่ยอมเดิน แสดงถึงภาวะบาดเจ็บ ให้งดการฉุดลากและหยุดวิ่ง พร้อมทั้งสังเกตุบาดแผลใต้ฝ่าเท้า
  • ใส่สายจูงตลอดเวลา และให้สุนัขอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด ระวังการกัดกัน
  • ให้เจ้าของพกพาภาชนะใส่น้ำดื่มสำหรับสุนัขไปด้วยขณะวิ่ง

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์   2563 รับที่  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม  บริเวณสระพระพิรุณ  เวลา 12.00-18.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด


สถานที่จัดงาน
: ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จ.นครปฐม 
พิกัด GPS: 14.0229219,99.9731201
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/2kaooPRstuTkLHG6A


การแบ่งกลุ่มอายุ 

1.ระยะ 10.5 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

15-29

15-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 


2.ระยะ 21 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

15-29

15-29

30-34

30-34

35-39

35-39

40-44

40-44

45-49

45-49

50-54

50-54

55-59

55-59

60-64

60 ปีขึ้นไป

65-69

 

70 ปีขึ้นไป

 

การแข่งขันประเภทคนกับน้องหมา  ( ช่างน้ำหนักน้องหมา หน้างาน )    ***ผ้าพันคอน้องหมารับที่หน้างาน  บริเวณจุดตรวจสุขภาพน้องหมาคะ 

ประเภท

รุ่นน้ำหนัก

ของรางวัล

A

0-5 Kg 

ถ้วยรางวัล Overall อันดับ 1-3 

B

5.1-10 Kg

ถ้วยรางวัล Overall อันดับ 1-3 

C

10.1-15 Kg

ถ้วยรางวัล Overall อันดับ 1-3 

D

15.01-20 Kg

ถ้วยรางวัล Overall อันดับ 1-3 

E

20.1 Kg ขึ้นไป 

ถ้วยรางวัล Overall อันดับ 1-3 เหรียญที่ระลึกได้เมื่อเข้าเส้นชัย

  
ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5

เส้นทางวิ่ง ระยะ 2.5 Km, 5 Km และ 10.5 Kmเส้นทางวิ่ง ระยะ 21 Km

กำหนดการปล่อยตัว 
เวลา 05:30น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 21 กม.
เวลา 05:45น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.5 กม.
เวลา 06:00น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กม.
เวลา 06:15น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 10.5 กม.
เวลา 06:30น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 5 กม.
เวลา 06:45น. ปล่อยตัวนักวิ่งคน+น้องหมา ระยะ 2.5กม.


 

มีที่พัก และ อาหารเย็น โดยสามารถมาเข้าพักได้ตั้งแต่ 16.00 น. ของวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน"

พิกัด อาคารพละศึกษา 2 (โรงยิม 2) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/maps/Dr7iQ7pcaiudJGND7


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร