Contact us    Login
BCNNON_RUN2 T(W)OGETHER

ช่องทาง FanaticRun รับลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 30-12-19 เวลา 23.59 น
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี


BCNNON_RUN2
T(W)OGETHER
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง   กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย :สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี


วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
3. เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4. เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการตื่นตัวในการออกกำลังกายประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร 

ของที่ระลึก

ของรางวัล

2.5  Km

500

เสื้อ +เหรียญ 

ไม่มีการแข่งขัน

5.2 Km

500

เสื้อ +เหรียญ 

ไม่มีการแข่งขัน 

10.5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ 

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-3  ทุกกลุ่มอายุ

VIP  วิ่งได้ทุกระยะ

1500

 เสื้อ+ เหรียญ+ โบว์ VIP ติดหน้าอก และ ถ้วยรางวัลที่ระลึก

ไม่มีการแข่งขัน 

***รางวัล ชมรม/ทีม ที่ส่งผู้สมัครเข้าร่วมงาน มากที่สุด 3 รางวัล (ลำดับ 1-3 )สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพย์ต้องถูกต้องเพราะจะมี SMS แจ้งเตือน

กรณีรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์  2563 รับที่บริเวณหน้าเสาธง   กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เวลา 13.00-18.00 น
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลขสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )
 

สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
พิกัด GPS: 13.8536601,100.5254928

Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/fQ6Lz9eJpVm


การแบ่งกลุ่มอายุ ระยะ 10 Km

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

ต่ำกว่า 19 ปี 

ต่ำกว่า 19 ปี 

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป เหรียญที่ระลึกได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยถ้วยรางวัล รุ่นระยะ 
ถ้วยที่ระลึก VIP


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร