Contact us    Login
Hi-View Run 2020

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 04.00-10.00 น.
สถานที่จัดงาน : อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ


Hi-View Run 2020

วันที่จัดงาน  : วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 04.00-10.00 น.
สถานที่จัดงาน : อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จัดโดย :
สมาคมยูนาน ร่วมกับ กล้องวงจรปิด Hi View (จำนวนผู้สมัคร 3000 ท่านเท่านั้น)
Organized by  บริษัท รันเดย์ กรุ๊ป จำกัด

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน     
1.  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนช่วยเหลือครูและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 99 โรงเรียน
ในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่)
2. สมทบทุนช่วยเหลือเด็กออทิสติกในอำเภอวังม่วง

 ประเภทกิจกรรม 

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10 ชาย/หญิง

10 Km

600

เสื้อ +เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

***เหรียญที่ระลึก รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น


สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง

 

สถานที่จัดงาน : อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
พิกัด GPS: 14.804738,101.1468441
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/yFF9AZRvhCWFtgTY7การแบ่งกลุ่มอายุ 
1.
ระยะ 5 Km มีการแข่งขัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
2.
ระยะ 10 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

16-19

16-19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 


เสื้อที่ระลึก

เหรียญที่ระลึกได้เมื่อเข้าเส้นชัยเส้นทางวิ่ง


การบริการ

1. บริการจุดให้น้ำบนเส้นทางวิ่ง ทุก 2 km. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
2. บริการอาหารเช้า ผลไม้ เครื่องดื่ม หลังเข้าเส้นชัย
3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง
4. บริการห้องสุขา, รถสุขาสุขาเคลื่อนที่ ภายในงาน
5. บริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 04.15 น. ถึง 09.00 น.
6. รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดงาน

กำหนดการ
05.30 น. : Check-In นักวิ่งระยะ 10 กม. ที่จุดปล่อยตัว
05.45 น. : ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กม.
05.50 น. : Check-In นักวิ่งระยะ 5 กม. ที่จุดปล่อยตัว
06.00 น. : ประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
06.10 น. : ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กม.
07.30 น. : พิธีมอบรางวัลให้นักวิ่ง
10.00 น. : พิธิปิดงานวิ่ง


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร