Contact us    Login
เดิน-วิ่งการกุศลครั้งที่ 1 ชมรมชาวใต้สระบุรี

วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
สถานที่จัดงาน: ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จ.สระบุรี จำนวนผู้สมัครที่รับสมัคร: 2,500 คน


เดิน-วิ่งการกุศลครั้งที่ 1 ชมรมชาวใต้สระบุรี

วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
สถานที่จัดงาน: ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จ.สระบุรี  จำนวนผู้สมัครที่รับสมัคร: 2,500 คน
หลักการและเหตุผลของการจัดงาน
      การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไป ได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคี พร้อมกันนี้รายได้จากการจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาก การจัดงานมอบให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางจังหวัดสระบุรี  และนําไปบําเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ เพืออสาธารณะประโยชน์ต่อไป
      กิจกรรม เดิน-วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิตใจแข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือผู้นำการรณรงค์ การออกกำลังกาย ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสืบไป

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1.เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานมอบให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวางจังหวัดสระบุรี และนำไปบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นต่อไป
2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี
3.เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักสุขภาพ


ประเภทของกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

3.5 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน 

5.5 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

10.5 Km

600

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

***เหรียญรางวัลได้รับหลังเข้าเส้นชัย 
*** ถ้วยรางวัล แต่งกายแฟนซี 20 รางวัล


การชำระเงิน (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร)

1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  052-3-954-695
ชื่อบัญชี Fanatic Run (เฟนาติก รัน)  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์เท่านั้น  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง 
ตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่ของตัวท่านเอง ให้ละเอียดทุกครั้ง 

สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ จ.สระบุรี
พิกัด GPS: 14.6288801,101.1659886
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/GdMUXAbHjDVYnUzQ8


การแบ่งกลุ่มอายุ การแข่งขัน

1.ระยะ  3.5 km ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
2.ระยะ 5.5 km มีการแข่งขันแบ่งประเภทตามรุ่นอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 15 ปี

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

3. ระยะ 10.5 km มีการแข่งขันแบ่งประเภทตามรุ่นอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 15 ปี

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

 

เหรียญที่ระลึก ได้เมื่อเข้าเส้นชัย


เส้นทางวิ่ง

ถ้วยรางวัลผู้ชนะอันดับ 1-5

ถ้วยที่ระลึก VIP

ถ้วยรางวัลแฟนซี

กำหนดการของกิจกรรม

วันที่ 12 มกราคม 2563
เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป     ลงทะเบียนงานวิ่ง
เวลา 05.45 น.                  พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 06.00 น.                  ปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 km.
เวลา 06.15 น.                  ปล่อยตัวนักวิ่ง 5.5 km.
เวลา 06.30 น.                  ปล่อยตัวนักวิ่ง 3.5 km.
เวลา 07.45 น.                  พิธีมอบถ้วยรางวัล

 

ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร