Contact us    Login
Laem Maepim Beach Run 2019

ช่องทางสมัคร Fanatic รับลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 30 พย 2562 เวลา 23.59 น
วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดงาน : แหลมแม่พิมพ์ (ระยอง)


Laem Maepim Beach Run 2019

วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดงาน : แหลมแม่พิมพ์  (ระยอง)

วัตถุประสงค์ 
1 ส่งเสริมการออกกำลังการให้แประชาชนทั่วไปในพื้นที่
2 จัดหารายได้ให้แก่แหล่งท่องเที่ยว
3 เสริมสร้างความมีส่วนร่วมระหว่าง นักท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
4 รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนให้แก่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบ

ประเภทของกิจกรรม 

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

4 Km

400

เสื้อ +เหรีญย 

ไม่มีการแข่งขัน 

8 Km

400

เสื้อ +เหรีญย 

ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ 

16 Km

600

เสื้อ +เหรีญย 

ถ้วยรางวัลอันดั 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

***หรียญที่ระลึกจะได้รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น 

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง

สถานที่จัดงาน : แหลมแม่พิมพ์  จังหวัด ระยอง
พิกัด GPS: 12.6514229,101.6136109
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/cgvZtoorQzLVFixK6


การแบ่งกลุ่มอายุ
1.ระยะ 4 Km  ไม่มีการแข่งขัน
2.ระยะ 8 Km  ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
3.ระยะ 16 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 29 ปี

ไม่เกิน 29 ปี

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

 


ไซด์เสื้อ 

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

34

36

38

40

42

44

46

เส้นทางวิ่ง


กำหนดการ

วันอาทิตย์   ที่ 22 ธันวาคม 2562
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 16 กม.
06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง   8 กม.
06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง   4 กม.
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.15 น. พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุน
07.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่นักวิ่ง
08.30 น. กล่าวขอบคุณ ปิดงาน

การให้บริการและอำนวยความสะดวกในวันงาน
-บริการรับฝากของ ณ บริเวณเต็นท์ที่จัดไว้
-บริการน้ำดื่มตลอดการแข่งขัน
-บริการอาหารว่างฟรี
-บริการทางการแพทย์และพยาบาลในบริเวณงาน
-ที่จอดรถ
-ห้องน้ำ
 


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร