Contact us    Login
RUN FOR THAPSAKAEWITTHAYA 2019 ( วิ่งเพื่อทับสะแกวิทยา ครั้งที่ 1)

กรณี รับเสื้อด้วยตัวเอง สามารถรับได้
ที่โรงเรียนทับสะแกวิทยา ในวันที่ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น จนถึง18.00 น.
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ )

RUN  FOR THAPSAKAEWITTHAYA  2019 ( วิ่งเพื่อทับสะแกวิทยา ครั้งที่  1)
วันที่จัดงาน: วันเสาร์   23 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดงาน  : โรงเรียนทับสะแกวิทยา  อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
จัดโดย  : สมาคมศิษย์เก่าฯโรงเรียนทับสะแกวิทยา

 วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย
2. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรม  พัฒนาสถานศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก  และสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนทับสะแกวิทยา
3.เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจการของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนทับสะแกวิทยา
4.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  กับศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลกรของโรงเรียนทับสะแกวิทยา รวมถึงสานสัมพันธ์ สร้างพลังความสามัคคีของโรงเรียน  และชุมชน

ประเภทกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

เวลาปล่อยตัว

5 Km

500

เสื้อ +เหรียญ

06.15 น

10 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

06.00 น

VIP

1000

เสื้อ+เหรียญ+หมอน

วิ่งได้ทุกระยะ 

*** เหรียญที่ระลึกจะได้รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น
*** ทุกระยะ ไม่มีการแข่งขัน

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง 

กรณี รับเสื้อด้วยตัวเอง สามารถรับได้
ที่โรงเรียนทับสะแกวิทยา  ในวันที่ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น  จนถึง18.00 น.

-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน)  ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม 

(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้  )

สถานที่จัดงาน : โรงเรียนทับสะแกวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
พิกัด GPS: 11.4978971,99.6119654
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/LKkn1tYiBrovNNea8
ไซด์เสื้อ 

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

36

38

40

42

44

46

48

สถานที่จอดรถบริเวณงาน

โรงเรียนทับสะแกวิทยา  , วัดเขาบ้านกลาง และบริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดงาน