Contact us    Login
เดิน วิ่งหนองอียอผสานชุมชนซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่5

***ประกาศเลื่อนวันจัดงาน จากดิม วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เลือนเป็นวันที่ 15 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
สถานที่จัดงาน :โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์


***ประกาศเลื่อนวันจัดงาน จากดิม วันที่ 20 ตุลาคม 2562
เลือนเป็นวันที่  15 ธันวาคม 2562 
ท่านใดไม่สะดวก ในวันดังกล่าง สามารถขอคืนเงินได้ที่
Link --> https://forms.gle/Qazviw1fTdysMjEz7
หมดเขตขอรับเงินคืน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

 

เดิน วิ่งหนองอียอผสานชุมชนซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่5
วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 15  ธันวาคม  2562  เลือนจาก เดิมวันที่ 20 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดงาน :โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
           
 หลักการและเหตุผลของการจัดงาน. การเดิน –วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย สะดวก  ประหยัด ปลอดภัย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค จิตใจสติปัญญาปลอดโปร่ง คลายความเครียดห่างไกล   ยาเสพติด โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และบทบาทของ สสส. ที่ว่า “ ฉลาด เลือกสุขภาพ ” ชวนขยับทั้งประเทศ และ “ วิ่งเป็นยาวิเศษ” ซึ่งเป็นสิ่งทีสังคมและประเทศชาติของเรามีความต้องการในขณะนี้    ชุมชนมีความสุข     ฉะนั้นเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  ต้องอาศัยความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ จากชมรมทุกชมรมทั่วประเทศให้การสนับสนุน  เพราะทางชมรมเรายังขาดกองทุนงบประมาณในการจัด ต้องอาศัยนักวิ่ง ผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานและชมรมต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน                                                                                 
1.  เพื่อเสริมสร้างในการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการออกกำลังกาย 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงอย่างยั้งยืน ลดละอบายมุข “ สุขภาพดี ชีวีมีสูข ”          
                                 
2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความสามัคคี ในหมู่ประชาชนที่เข้าร่วม  เพื่อแสดงอุดมการณ์และเจตคติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม          
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสถาบันครอบครัวอันนำไปสู่การสร้างชาติให้เข้มแข็ง     
           
4.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปภายหลังการพักผ่อนจากการทำงาน                                      
5.  เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งพัฒนาการศึกษา กีฬา  บริบทโรงเรียน ทุนการศึกษาการกีฬา ให้แก่โรงเรียน
6.  เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียง        

 ประเภทของกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร(บาท)

ของที่ระลึก

ของรางวัล

เวลาปล่อบตัว

5.5 Km

350

เสื้อ+ถ้วยผู้พิชิต

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

05.45

14 Km

450

เสื้อ+ถ้วยผู้พิชิต

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

05.20น

24 Km

550

เสื้อ+ถ้วยผู้พิชิต

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

05.30 น

VIP

1000

เสื้อ+ถ้วยผู้พิชิต

-

เลือกลงวิ่งได้ทุกระยะ

***เด็กนักเรียน สามารถสมัครได้ที่  โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์การชำระเงิน   (กรุณาอ่านรายระเอียดให้เข้าใจก่อนลงทะเบียนสมัคร หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่ Line id :@fanaticrun )
1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB 
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  052-3-954695
ชื่อบัญชี Fanatic Run (เฟนาติก รัน)  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระ บุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

สมัครonline ช่องทาง FanaticRUN จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์ เท่านั้น  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง  
ตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่ของตัวท่านเอง ให้ละเอียดทุกครั้ง กรณีใส่ที่อยู่มาผิด เบอร์โทรศัพท์ผิด รหัสไปรษณีย์ผิด
พัสดุส่งไม่ถึงผู้รับ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สถานที่จัดงาน : โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
พิกัด GPS: 15.1476789,103.7106146
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/a4mUFCmsepq5DNSS6

การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ระยะ 5.5 Km

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-49

30-49

50 ปีขึ้นไป

50 ปีขึ้นไป

2.ระยะ 14 Km

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 29

ไม่เกิน 29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 

3.ระยะ 21 Km 

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 24 ปี

ไม่เกิน 29 ปี

25-29

30-39

30-34

40-49

35-39

50-59

40-44

60 ปีขึ้นไป

45-49

 

50-54

 

55-59

 

60-69

 

70 ปีขึ้นไป

 

ไซด์เสื้อ

SSS

SS

S

M

L

XL 

2XL 

3XL

32

34

36

38

40

42

44

46

ถ้วยรางวัล
ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร