Contact us    Login
SOR-CHOR RUN for HEALTH 2019 สช. ชวนเดิน-วิ่ง เพื่อน้องและวัยเก๋า

กำหนดการปล่อยตัว วันทอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
10 Km ไม่มีการแข่งขัน 06.00 น.
5 Km ไม่มีการแข่งขัน 06.15 น.

กำหนดการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง (ไม่มีการบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 11.00-19.00 น ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (บริเวณหน้าเสาธง)
หลักฐานในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ


SOR-CHOR RUN for HEALTH 2019  สช. ชวนเดิน-วิ่ง เพื่อน้องและวัยเก๋า

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
สถานที่จัดงาน : ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (บริเวณหน้าเสาธง)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ( สมัคร “ฟรี” จำนวน 1,000 คนเท่านั้น)

วัตถุประสงค์
         
เพื่อส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10มติการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้รักการออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตประจำวัน

ประเภทของกิจกรรม 

ระยะทาง

ของที่ระลึก

ของรางวัล

เวลาปล่อยตัว

5 Km

เสื้อ +เหรียญ 

ไม่มีการแข่งขัน

06.15 น

10 Km

เสื้อ +เหรียญ 

ไม่มีการแข่งขัน

06.00 น

*** เหรียญที่ระลึกจะได้รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น

กำหนดการรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง  (ไม่มีการบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 11.00-19.00 น  ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (บริเวณหน้าเสาธง)

หลักฐานในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง 
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน

-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

วิธีเช็คสถานะการสมัคร
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน

 

สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
พิกัด GPS: 13.8536601,100.5254928
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/fQ6Lz9eJpVm

 ไซด์เสื้อ 

SSS

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

32

34

36

38

40

42

44

46


สถานที่จอดรถ 
จอดรถภายในบริเวณงาน กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 การบริการและสิทธิประโยชน์ 
1.เสื้อ Sport T-Shirt
2.เหรียญ Finisher Medal ทุกระยะ
3.บริการน้ำดื่ม อาหาร หลังวิ่งเข้าเส้นชัย
4.บริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น.
5.บริการทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และรถพยาบาลเคลื่อนที่
6.บริการรถสุขาเคลื่อนที่
7.จุดบริการน้ำดื่มระหว่างเส้นทางวิ่ง
8.บริการสถานที่จอดรถ