Contact us    Login
PHARMA-RUN RSU 2019 ( เภสัชรังสิต สุขภาพในมือคุณ)


PHARMA-RUN RSU 2019 ( เภสัชรังสิต สุขภาพในมือคุณ)

วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ณ ลานสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

จัดโดย : สโมสรนักศึกษา และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักการและเหตุผล
           
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความประสงค์อยากร่วมรณรงค์ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มโรค NCDs ในกลุ่มประชาชน จึงได้จัดโครงการ PHARMA-RUN RSU เดิน-วิ่งมินิมาราธอน 2019 : เภสัชรังสิต สุขภาพในมือคุณ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และทัศนะคติเชิงบวกในการออกกำลังกาย ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลจากโรค

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และการออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในทุกช่วงวัยในการออกกำลังกาย
2. ตระหนักถึงปัญหา และสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมในการรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชนผ่านกิจกรรมดังกล่าว
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน และจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะผ่านกิจกรรมดังกล่าว
4. สร้างความรัก และความสามัคคีในครอบครัว กลุ่มเยาวชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป
5. ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ

ประเภทการแข่งขัน

ระยะทางวิ่ง

ค่าสสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

เวลาปล่อยตัว

5 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

05.45 น.

10.5 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5

05.30 น.

VIP

2000

เสื้อคอปก+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน วิ่งได้ทุกระยะ

05.30 น./05.45น

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง  
ตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่ของตัวท่านเอง ให้ละเอียดทุกครั้ง กรณีใส่ที่อยู่มาผิด เบอร์โทรศัพท์ผิด รหัสไปรษณีย์ผิด
พัสดุส่งไม่ถึงผู้รับ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กรณีรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม   2562 รับที่ ณ ลานสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี  เวลา 13.00-18.30 น

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

สถานที่จัดงาน : ณ ลานสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี
พิกัด GPS: 13.9675113,100.5816574
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/Zr9Up29LFnTLX7JX8

ระยะ 10.5 Km. มีการแข่งขัน และแบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้้นไป

70 ปีขึ้นไป

 


ขนาดเสื้อ

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

34

36

38

40

42

44

46

เส้นทางวิ่ง

กำหนดการแข่งขัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
05.30 น ปล่อยตัวนักวิ่ง  ระยะทาง 10 Km
05.45 น. ปล่อยตัวนักกีฬาเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 Km
07.30 น. ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการเข้ารายงานตัว
08.00 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
08.45น. กล่าวปิดการแข่งขัน

สถานที่จอดรถ
1.ลานสุริยเทพฯ  
2.บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยรังสิต


ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร