Contact us    Login
หนองขี้ม้าผสานชุมชนซุปเปอร์มินิมาราธอน2019

ช่องทางออนไลน์รับลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 14-09-19 เวลา 23.59 น
กรณีท่านใดสมัครไม่ทันสามารถสมัครซื้อบัตรหน้างานได้
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
สถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้สมัครที่รับสมัคร :ประมาณ 2000 คน
จัดโดย : โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า


หนองขี้ม้าผสานชุมชนซุปเปอร์มินิมาราธอน2019

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

สถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า  ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
จำนวนผู้สมัครที่รับสมัคร :ประมาณ 2000 คน
จัดโดย : โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

หลักการและเหตุผลของการจัดงาน
การเดิน –วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย สะดวก  ประหยัด ปลอดภัย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค จิตใจสติปัญญาปลอดโปร่ง คลายความเครียดห่างไกล   ยาเสพติด โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และบทบาทของ สสส. ที่ว่า “ ฉลาด เลือกสุขภาพ ” ชวนขยับทั้งประเทศ และ “ วิ่งเป็นยาวิเศษ” ซึ่งเป็นสิ่งทีสังคมและประเทศชาติของเรามีความต้องการในขณะนี้  ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานจากหลายชมรมทั่วประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม จำนวนหนึ่งพันเศษๆถือว่าเป็นบทเรียน ได้รับประสบการณ์ ชุมชนมีความสุข ฉะนั้นเพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  ต้องอาศัยความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ จากชมรมทุกชมรมทั่วประเทศให้การสนับสนุน เพราะทางชมรมเรายังขาดกองทุนงบประมาณในการจัด ต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานและชมรมต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน                                                                                        
1.เพื่อเสริมสร้างในการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกในการออกกำลังกาย
 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงอย่างยั้งยืน ลดละอบายมุข “ สุขภาพดี ชีวีมีสูข ”

2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความสามัคคี ในหมู่ประชาชนที่เข้าร่วม  เพื่อแสดงอุดมการณ์และเจตคติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม                                                                       

3.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในสถาบันครอบครัวอันนำไปสู่การสร้างชาติให้เข้มแข็ง              
4.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปภายหลังการพักผ่อนจากการทำงาน  
5.  เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่งพัฒนาการศึกษา กีฬา  บริบทโรงเรียน ทุนการศึกษาการกีฬา ให้แก่โรงเรียน
6.  เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์และใกล้เคียง        

ประเภทของกิจกรรม

ระยะวิ่ง

ค่าสมัคร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5.5 Km

300

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

16 Km

500

เสื้อ+เหรียญ+ถ้วยผู้พิชิต

ถ้วยรางวัล 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

***นักเรียนสมัครกับทางผู้จัดโดยตรงที่โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า


การชำระเงิน   (กรุณาอ่านรายระเอียดให้เข้าใจก่อนลงทะเบียนสมัคร หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่ Line id :@fanaticrun )

1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB (มีค่าธรรมเนียม)
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  052-3-954695
ชื่อบัญชี Fanatic Run (เฟนาติก รัน)  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระ บุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

สมัครonline ช่องทาง FanaticRUN จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์ เท่านั้น  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง  
ตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่ของตัวท่านเอง ให้ละเอียดทุกครั้ง กรณีใส่ที่อยู่มาผิด เบอร์โทรศัพท์ผิด รหัสไปรษณีย์ผิด
พัสดุส่งไม่ถึงผู้รับ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กรณีไม่สะดวกสมัครออนไลน์ ให้สมัครได้โดยตรงที่ 
 โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า  ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

สถานที่จัดงาน : โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า  ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
พิกัด GPS: 16.1951628,103.9462359
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/qRWLDtsarSn6yL7b6

การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ระยะ 5 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-49

30-49

50 ปีขึ้นไป

50 ปีขึ้นไป

2. ระยะ 16 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

ไม่เกิน 24 ปี

ไม่เกิน 24 ปี

25-29

25-29

30-34

30-39

35-39

40-49

40-44

50-59

45-49

60 ปีขึ้นไป

50-54

 

55-59

 

60-59

 

70 ปีขึ้นไป

 

 

เส้นทางวิ่งติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร