Contact us    Login
WANGKANAI MARATHON 2019

กำหนดการปล่อบตัว
03.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 42.195 Km
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 22 Km
05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 12 Km
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 Km


การรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง *จุดรับเสื้อ ศาลาข้างเวทีใหญ่*
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 รับที่ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลา 12.00-19.00 น
-หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

จุดจอดรถ วังขนายมาราธอน
- ในวัดวังขนาย  มี 4 จุด
- หลังวัดวังขนายจอดได้ประมาณ 1,000 คัน
ที่จอดรถเพิ่มเติม
- วิทยาลัยการอาชีพ
- ตรงข้ามกับวิทยาลัยการอาชีพ

ผังงาน
*จุดรับเสื้อ ศาลาข้างเวทีใหญ่*
การรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง *จุดรับเสื้อ ศาลาข้างเวทีใหญ่*
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม  2562 รับที่ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เวลา 12.00-19.00 น
-หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาดWANGKANAI MARATHON 2019
(วังขนายมาราธอน ครั้งที่ 9)
วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดงาน :วัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จัดและดำเนินงานโดย : ชมรมฟอร์รันเนอร์  (จรัญ พงภิทักษ์  Organizer)
และชมรมรักสุขภาพท่าม่วง

หลักการและเหตุผล
 ชมรมฟอร์รันเนอร์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังขนาย โรงเรียนท่าม่วงวัดราฎร์บำรุง และชมรมวิ่งรักษ์สุขภาพท่าม่วง ได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล”วังขนาย มาราธอน ครั้งที่ 9  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของประชาชนในพื่นที่และชมรมวิ่งต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันออกกำลังกาย โดยพร้อมเพียงกัน วึ่งได้รับการสนุบสนุนจากเจ้าอาวาสวัด วังขนายทายิการาม รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1.เพื่อหารายได้ เป็นทุนอาหาร ยารักษาโรค สำหรับผู้ป่วย คนชรา คนยากไร้ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก
2.เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกาย

ประเภทการแข่งขัน

ระยะทางวิ่ง

ราคาบัตร(บาท)

จำนวนที่รับสมัคร (คน)

ขอรางวัลที่ระลึก

5 Km

400

1000

เสื้อ/เหรียญ

12 Km

400

1600

เสื้อ/เหรียญ

22 Km

600

1500

เสื้อ/เหรียญ/เสื้อฟินิชเชอร์

42.195  Km

800

900

เสื้อ/เหรียญ/เสื้อฟินิชเชอร์

VIP (วิ่งได้ทุกระยะ)

1500

ไม่จำกัด

  เสื้อ/เหรียญ/ถ้วยที่ระลึก

*** เหรียญที่ระลึกรับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น
***เสื้อ Finisher ระยะ 22/42 Km รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น
*** ถ้วยที่ระลึก VIP  รับหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น
*** ไม่ได้ใช้ชิพจับเวลา

 

การชำระเงิน
1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  052-3-954695
ชื่อบัญชี Fanatic Run (เฟนาติก รัน)  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ 
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง  ที่อยู่ใส่ให้ครบถ้วน มีถนน มีหมู่ และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง  
ตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่ของตัวท่านเอง ให้ละเอียดทุกครั้ง กรณีใส่ที่อยู่มาผิด เบอร์โทรศัพท์ผิด รหัสไปรษณีย์ผิด 
พัสดุส่งไม่ถึงผู้รับ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม  2562 รับที่ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   เวลา 12.00-19.00 น
-หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด


สถานที่จัดงาน : วัดวังขนายทายิการาม ตำบลวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
พิกัด GPS: 13.95194,99.6494954
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/kZHNg3zriUG2


การแบ่งกลุ่มอายุ

1. ระยะทาง  5 Km (Over all ชายและหญิง ไม่สามารถรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ)

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

หมายเหตุ

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 15 ปี

วิ่งฟรี สมัครได้ที่ หน้างานเท่านั้น  รับทุนการศึกษา ไม่สามารถแข่งชิงถ้วยรางวัลได้

16-29

16-29

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

30-45

30-45

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

46 ปีขึ้นไป

46 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

*** เหรียญที่ระลึก  ได้เมื่อเข้าเส้นชัย


2.ระยะทาง 12 Km (Over all ชายและหญิง ไม่สามารถรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ)

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

หมายเหตุ

16-29

16-29

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

30-39

30-39

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

40-49

40-49

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

50-59

50-59

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

60-69

60 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

70 ปีขึ้นไป

-

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

*** เหรียญที่ระลึก  ได้เมื่อเข้าเส้นชัย


3.ระยะทาง 22 Km (Over all ชายและหญิง ไม่สามารถรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ)

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

หมายเหตุ

16-29

16-29

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

30-39

30-39

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

40-49

40-49

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

50-59

50-59

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

60-69

60 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

70 ปีขึ้นไป

-

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

*** เหรียญที่ระลึก และ เสื้อ Finisher ได้เมื่อเข้าเส้นชัย

4.ระยะทาง 42.195 Km (Over all ชายและหญิง ไม่สามารถรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ)

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

หมายเหตุ

16-29

16-29

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

30-39

30-39

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

40-49

40-49

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

50-59

50-59

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

60-69

60 ปีขึ้นไป

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

70 ปีขึ้นไป

-

ถ้วยรางวัลอันดับ  1-7 ทั้งชายและหญิง

*** เหรียญที่ระลึก และ เสื้อ Finisher ได้เมื่อเข้าเส้นชัย

ไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

34

36

38

40

42

44

46

50

เส้นทางวิ่ง ระยะ 5 Km, 12 Km และ 22 Km

เส้นทางวิ่งระยะ 42.195 Km

 

คุณสมบัติผู้เข้าการแข่งขัน
1.
การนับอายุให้นำปี พ.ศ 2562 ลบด้วยปี พ.ศ  เกิด
2.
การพิสุจน์อายุใช้หลักฐานทางราชการตัวจริง

การบริการ
1.
บริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 02.30-08.00 น.
2.บริการน้ำดื่ม ผลไม้ อาหาร
3.
บริการทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และรถพยาบาลเคลื่อนที่
4.บริการสถานที่จอดรถ
5.
มีห้องพักสำหรับนักวิ่งฟรี (เตรียมเครื่องนอนไปเอง) มีบริการการเต้นนอนภายในวัด

สถาที่จอดรถ
1.จอดภายในบริเวณวัดวังขนาย
2.จอดในมหาวิทยาลัยการอาชีพ
3. จอดตรงข้ามกับมหาลัยการอาชีพ
4 จอดด้านหลังวัดวังขนาย

การเดินทาง
จากกรุงเทพ -->นครปฐม -->บ้านโป่ง-->ท่ามะกา -->ท่าม่วง →วัดวังขนายยิการาม
รวมระยะทาง 111 กิโลเมตร รถประจำทางขึ้นที่สายใต้ใหม่

กำหนดการปล่อบตัว

03.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  42.195 Km
05.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  22 Km
05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  12 Km
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  5 Km

 

ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร