Contact us    Login
เดิน-วิ่งการกุศล ก้าวที่ ๑๐๐ RN MINI MARATHON

***กรณีสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป เลือกรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ด้วยตัวเองเท่านั้น
สมัครช่องทางออนไลน์ รับเสือและเบอร์วิ่ง เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2565
สถานที่รับ : องค์พระปฐมเจดีย์ (ฝั่งพระร่วง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เวลา 12.00-19.00 น เท่านั้น
++ในกรณีรับเสื้อ +เบอร์วิ่ง ด้วยตัวเอง ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชน
++ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่ใบสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
++ ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับเสื้อ +เบอร์วิ่งแทน ใช้เลขที่ใบสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
++ ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม รับเสื้อ+เบอร์วิ่ง ใช้บัตรประชาชนคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม +เลขที่ใบสมัคร
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )
***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดงาน : องค์พระปฐมเจดีย์ (ฝั่งพระร่วง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จัดโดยสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าราชินีบูรณะ
ดำเนินงานโดยคุณจรัญ พงพิทักษ์ ประธานชมรมฟอร์รันเนอร์ และคุณภคมน แสงมังคละ ผู้จัดการทีมชะลอชราพาวิ่ง


เดิน-วิ่งการกุศล ก้าวที่ ๑๐๐ RN MINI MARATHON

วันที่จัดงาน : อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัดงาน : องค์พระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จัดโดยสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าราชินีบูรณะ
ดำเนินงานโดยคุณจรัญ พงพิทักษ์ ประธานชมรมฟอร์รันเนอร์ และคุณภคมน แสงมังคละ
ผู้จัดการทีมชะลอชราพาวิ่ง
 

หลักการและเหตุผล

            ด้วยโรงเรียนราชินีบูรณะ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2462 โดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนราชินีบูรณะได้มีการพัฒนาด้านการศึกษามาโดยตลอดจนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปี พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2556 และได้ผลิตนักเรียนให้เป็นกุลสตรีรุ่นแล้วรุ่นเล่า จนปัจจุบันโรงเรียนราชินีบูรณะได้ก่อตั้งครบรอบ 100 ปี

            ในปีนี้ สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล “ก้าวที่ ๑๐๐ RN MINI MARATHON” ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 05.00 - 10.00 น. ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อเฉลิมฉลองงานครบรอบ 100 ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ
 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
 3. เพื่อแสดงความรัก ความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง
 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
 5. เพื่อหารายได้สร้างอาคารหอประชุม “ร้อยปี ราชินีฯ”

รายละเอียดประเภทของกิจกรรม

ระยะทางวิ่ง

ราคาบัตร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

3 Km

500

เสื้อ +เหรียญที่ระลึก

ไม่มีการแข่งขัน

5 Km

500

เสื้อ +เหรียญที่ระลึก

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 

10 Km

500

เสื้อ +เหรียญที่ระลึก

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 

VIP

2000

เสื้อ +เหรียญที่ระลึก+ถ้วยVIP

-

การชำระเงิน
1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  052-3-954695
ชื่อบัญชี Fanatic Run (เฟนาติก รัน)  
(ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์    (กรณีสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปเลือกรับเสื้อ และเบอร์วิ่ง ด้วยตัวเองเท่านั้น )
1.กรณีสมัครแบบเดียวค่าจัดส่ง 65 บาท 
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม(เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท ( ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ)
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ 
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
***เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ เบอร์วิ่ง (ฺBIB) ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง เพราะ DHL จะโทรนัดรับพัสดุ และมี SMS แจ้งเตือน)


รับเสื้อ-เบอร์วิ่งในวัน เสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2565 
สถานที่รับ : องค์พระปฐมเจดีย์ (ฝั่งพระร่วง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เวลา 12.00-19.00 น เท่านั้น
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับ
-รับด้วยตังเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+BIB แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น

(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )
***ไม่อนุญาตให้มีการลง รับเสื้อ เบอร์วิ่ง (ฺBIB) ในเช้าวันแข่งขัน

สถานที่จัดงาน : องค์พระปฐมเจดีย์ (ฝั่งพระร่วง) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พิกัด GPS: 13.82093,100.059244
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/q3oUpDooaX62

การแบ่งกลุ่มอายุ
1.
ระยะ 3 Km ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ
2.
ระยะ 5 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 15 ปี

16-39

16-39

40-59

40-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

3.ระยะ 10 Km แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย (ปี)

หญิง(ปี)

ต่ำกว่า 15 ปี

ต่ำกว่า 15 ปี

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60-69

70 ปีขึ้นไป

 

ไซด์เสื้อ

SSS

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

รอบอก

32

34

36

38

40

42

44

47

50

52

เหรียญที่ระลึก ได้เมื่อเข้าเส้นชัย

เส้นทางวิ่ง

ถ้วยรางวัลและของที่ระลึก

 • ผู้ชนะการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร ชาย/หญิง ไม่ระบุรุ่น รับถ้วย Over All
 • ผู้ชนะอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะ 10 กม. และ 5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัล
 • นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัล หลังเข้าเส้นชัยตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อวิ่ง “ก้าวที่ ๑๐๐ RN MINI MARATHON” ท่านละ 1 ตัว
 • ผู้สมัครบัตร VIP สามารถวิ่งระยะใดก็ได้ จะได้รับเสื้อวิ่ง, ถ้วย VIP และเหรียญที่ระลึกตามระยะที่วิ่ง
 • พิเศษผู้สมัครทุกคนทุกระยะทางลุ้นรับของรางวัลมากมายเมื่อจบการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

 1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้าม นักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ.เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
 3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

เวลาปล่อยตัว

05.00 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ  10 Km
05.10 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ   5 Km
05.15 ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ   3 Km

 

ติดต่อทีมงาน FanaticRun - สอบถามการรับสมัคร