Contact us    Login
40Years ATTS 22 Run For Give Mini Marathon 2019


40Years ATTS 22 Run For Give Mini Marathon 2019

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562
สถานที่จัดงาน : สวนพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา  จ.นครปฐม
จัดและดำเนินงานโดย :  บริษัทก้าวไกลสปอร์ต และคุณจรัญ พงภิทักษ์  (ออแกไนท์)

วัตถุประสงค์

1.  รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2. เพื่อให้ชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้มีโอกาสไดร้กัษา และสามารถ กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และท าประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป
3.  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับรักษาอย่างเต็มความสามารถ เพื่อหวังให้ผู้ป่วยหายจากความทุกข์ และสามารถกลบัไปใชชีวิตไดตามปกติ
4. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง  
5.  เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน นกัเรียนและประชาชนหันมาลด ละ เลิก อบายมุขและ ห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกาย

***  ประกาศ ครบ 1,500 ท่านแรกรับกระเป๋า ถึงหมายเลขสมัคร 2018008200881 ***ประเภทของกิจกรรม

ระยะทางวิ่ง

ค่าสมัคร(บาท)

ของที่ระลึก

ของรางวัล

3 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

5 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

10.5 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

VIP

1200

เสื้อ+เหรียญ+ถ้วยรางวัลที่ระลึก

ไม่มีการแข่งขัน

การชำระเงิน 

1.สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB (มีค่าธรรมเนียม)
2.สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี  015-3-127-417
ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา  (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  (จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์)
1.กรณีสมัครแบบเดี่ยวค่าจัดส่ง 65 บาท
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม(เลขสมัครเดียวกัน) ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท ( ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ)
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ ทำได้โดย 
ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน
***เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ เบอร์วิ่ง (ฺBIB) ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง เพราะ DHL จะโทรนัดรับพัสดุ และมี SMS แจ้งเตือน)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้
*** เสื้อและเบอร์วิ่งจะจัดส่งให้ก่อนวันงาน 1-2 สัปดาห์ 

กรณีเลือกรับเสื้อเอง สามารถไปรับเสื้อ+BIB
ในวันเสาร์ 30  มีนาคม 2562 สถานที่รับ สวนพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา  จ.นครปฐม  เวลา 12.00-18.00 น 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับ
-รับด้วยตังเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+BIB แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น

(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB  บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้  )

***ไม่อนุญาตให้มีการลง รับเสื้อ เบอร์วิ่ง (BIB) ในเช้าวันแข่งขัน

สถานที่จัดงาน : สวนพุทธมณฑล (ฝั่งสำนักพุทธ) ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม
พิกัด GPS: 13.771528,100.3232429
Google Maps Link --> https://goo.gl/maps/cacLFAhqfvo

การแบ่งกลุ่มอายุ

1. ระยะ 3 Km ไม่มีแบ่งกลุ่มอายุ
2.ระยะ 5 Km  ไม่มีแบ่งกลุ่มอายุ
3.ระยะ 10 Km แบ่งกลุ่มอายุ มีดังนี้

ชาย(ปี)

หญิง(ปี)

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 


ไซด์เสื้อ

ไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

2XL

3XL

รอบอก(นิ้ว)

34

36

38

40

42

44

46

เหรียญที่ระลึก ได้เมื่อเข้าเส้นชัย

 


กำหนดการปล่อยตัว

ระยะการแข่งขัน 10.5 km   เวลา 06.00 น.

ระยะการแข่งขัน  5 km. เวลา 06.10 น.

ระยะการแข่งขัน  3 km. เวลา 06.15 น