Contact us    Login
CFBTLB Charity Run Mini Marathon 2019 “ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้อง”

*** ช่องทางออนไลน์จะจัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่งให้ในช่วงวันที่ 15-16 มกราคม นี้คะ
***ช่องออนไลน์ รับลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่ 6 มค 2519 เวลา 23.59 น
ไซด์เสื้อ JS JM หมดคะ
วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562
สถานที่จัดงาน : ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
( เส้นทางวิ่ง สนามโดดพัชรกิติยาภา - อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก)


CFBTLB Charity Run Mini Marathon 2019 “ทุกก้าวที่วิ่งเพื่อน้อง”

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน : ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ

( เส้นทางวิ่ง สนามโดดพัชรกิติยาภา - อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก)

จำนวนผู้สมัครที่รับสมัคร  5,000 คน

 

หลักการและเหตุผลของการจัดงาน

    ด้วยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี ของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด   ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ซึ่งจัดการศึกษาและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อน ตั้งแต่ ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ปัจจุบันโรงเรียน  มีนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งหมดจำนวน ๑09 คน เป็นนักเรียนอยู่ประจำในหอพักโรงเรียน และโรงเรียนได้มีการดำเนินงานมุ่งเพิ่มขีดความสามารถของเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะสร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะเฉพาะสำหรับคนตาบอด เช่น การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวและการเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์ นันทนาการและสร้างเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรม การกีฬา การเล่นดนตรี การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้เข้าร่วมในเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นบริการแบบให้เปล่า การดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้กล่าวเบื้องต้นได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงร้อยละ ๒๐ และอีกร้อยละ ๘๐ ต้องจัดหาเพิ่มเติม

ทางมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดลพบุรี จึงจัดทำโครงการเดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อน้องตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี (CFBTLB Charity Run Mini Marathon) เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อให้บริหารงานการ          จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วางไว้
 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน                                                  

  1. เพื่อจัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

  2. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้ผู้มีจิตศรัทธา รู้จักและได้รับข้อมูลขององค์กรที่ถูกต้อง

  3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป พร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน
 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 รางวัล คือประเภทชาย 1  รางวัล และประเภทหญิง 1 รางวัล

ประเภทการแข่งขัน

ระยะทางวิ่ง

ราคาบัตร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

3 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ไม่มีการแข่งขัน

5 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

10 Km

400

เสื้อ+เหรียญ

ถ้วยรางวัล อันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ

VIP

2000

เสื้อ+เหรียญ+หมวก

VIP สมัครกับทางผู้จัดงานได้โดยตรง

การชำระเงิน:

สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB หรือ

โอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 015-3-127-417

ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์เท่านั้น  (ไม่มีรับในวันแข่งขัน หรือช่างทางการขายอื่นๆ)
1.กรณีสมัครแบบเดียวค่าจัดส่ง 65 บาท 
2.กรณีสมัครแบบเป็นกลุ่ม ค่าจัดส่งตัวแรกคิด 65 บาท ตัวต่อไปบวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท ( ระบบจะคิดค่าจัดส่งให้อัตโนมัติ)
(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

***เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ เบอร์วิ่ง (ฺBIB) ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ต้องถูกต้อง เพราะ DHL จะโทรนัดรับพัสดุ และมี SMS แจ้งเตือน)
***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้
และตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนการสมัคร  ถ้าไม่เข้าใจสามารถไลท์มาถามที่ Line:@fanaticrun

 

จัดส่งเสื้อ+BIB  ทางไปรษณีย์ DHL/EMS ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อให้ท่านได้  

ก่อนวันงาน 1-3 สัปดาห์ หรือหากทางผู้จัดงาน ส่งเสื้อมาให้ทางทีมงานเร็ว ก็อาจจัดส่งได้เร็วกว่า กำหนดการที่แจ้งไว้

-วิธีเช็คเลขพัสดุ หรือสถานะการสมัคร
 ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน

 

วันและสถานรับสมัครในกรณีไม่สะดวกสมัครผ่านเว็ปไซด์

    1. วันนี้ - 25 มกราคม 2562  เวลา 08.30 น. - 17.00 น. สมัครได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดลพบุรี  (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี)

    2. วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. - 20.00 น. สมัครได้ที่ กองอำนวยการจัดงานวิ่ง

ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ

สถานที่จัดงาน : สถานที่จัดงาน : ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ( เส้นทางวิ่ง สนามโดดพัชรกิติยาภา - อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก)
พิกัด GPS : 14.8113817,100.6885309
Google Maps -->  https://goo.gl/maps/fpZcGYMZVU82


การแบ่งกลุ่มอายุ

  1. ระยะ 5 Km

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

ไม่เกิน 10 ปี

ไม่เกิน 10 ปี

11-15

11-15

16-19

16-19

20-29

20-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50 ปีขึ้นไป

50 ปีขึ้นไป 

2. ระยะ 10 Km

ชาย (ปี)

หญิง (ปี)

ไม่เกิน 18 ปี

ไม่เกิน 18 ปี

19-29

19-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 


แบบเสื้อที่ระลึก

ไซด์เสื้อ

ไซด์เสื้อ

JS

JM

S

M

L

XL

รอบอก (นิ้ว)

30

32

38

40

42

44

แบบเหรียญที่ระลึกได้เมื่อเข้าเส้นชัย

 

 

รางวัล

1. ถ้วยรางวัลเกียรติยศนักวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับแรก Overall สำหรับประเภท Mini Marathon ชาย 1 รางวัล และ

หญิง 1 รางวัล

2. ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ทุกประเภทการแข่งขันตามกลุ่มอายุชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัล

3. ผู้ที่เดิน-วิ่ง เมื่อเข้าเส้นชัย จะได้เหรียญที่ระลึก (จนกว่าเหรียญจะหมด)

4. นักวิ่งแต่งแฟนตาซีทุกท่านได้ของที่ระลึก (จนกว่าของที่ระลึกจะหมด)

 

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562     ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ

เวลา 14.00 น. - 20.00 น.    - รับสมัครนักวิ่ง  

วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562  ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ

เวลา 04.00 น. - 05.15 น.    - ลงทะเบียนนักวิ่ง

เวลา 05.30 น. - 05.45 น.    - พิธีเปิดการแข่งขัน

เวลา 05.45 น.            - ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon

เวลา 06.00 น.         - ปล่อยตัวนักวิ่ง Micro Marathon

เวลา 06.15 น.         - ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

เวลา 07.30 น.            - พิธีมอบถ้วยรางวัล

วันและสถานรับสมัครในกรณีไม่สะดวกสมัครผ่านเว็ปไซด์

    1. วันนี้ - 25 มกราคม 2562  เวลา 08.30 น. - 17.00 น. สมัครได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดลพบุรี
 (โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี)

    2. วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. - 20.00 น.
สมัครได้ที่ กองอำนวยการจัดงานวิ่ง
ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ