Contact us    Login
KMUTT Mini Marathon 2019

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน (มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน)
จัดโดย: สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ:
*5 Km บัตรเหลือ 0 ใบ
*10 Km บัตรเหลือ 0 ใบ


KMUTT Mini Marathon 2019

 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน (มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน)

จัดโดย: สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์


หลักการและเหตุผล

                เป็นที่ทราบและยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การออกกำลังกายด้วยการวิ่งนั้น เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย คนทุกเพศทุกวัย สามารถทำได้  ผลที่ได้จากการวิ่งนอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังทำให้ผู้คนมีโอกาสได้พบปะ พูดคุย รู้จักกันมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการที่จะกระทำกิจกรรมอื่นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ร่วมมือกันจัดงานวิ่งการกุศลขึ้นในครั้งนี้

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. ส่งเสริมการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากร มจธ. นักศึกษาเก่าและประชาชนทั่วไป

2.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไป

3.เพื่อร่วมฉลองกับมหาวิทยาลัยฯ ในวาระที่จะครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2563

 

ราคาบัตร

ระยะทาง

ราคาบัตร

ของที่ระลึก

ของรางวัล

5 Km

450

เสื้อ+เหรียญ

อันดับ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

10 Km

500

เสื้อ+เหรียญ

อันดับ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ


การชำระเงิน

การชำระเงิน: สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB หรือ

โอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 015-3-127-417

ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา

 

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์   

ค่าจัดส่ง 65 บาทต่อ1 ตัว ตัวที่ 2บวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท (ต้องแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัคร)

(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

 

***ไม่รับโอนเงินผ่าน true wallet ผ่าน AirPay เพราะไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอน ของยอดเงินที่เข้าบัญชีได้

*** เราใช้ขนส่งเอกชน( DHL) ในการจัดส่งเสื้อและ BIB ที่อยู่ และเบอร์โทร ต้องชัดเจนและถูกต้อง  (โทรไปต้องรับสาย)

และตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดในการสมัครแต่ละครั้ง ถ้าไม่เข้าใจให้ไลท์มาถามที่ Line:@fanaticrun


กรณีสมัคร FanaticRun เลือกรับเสื้อ+BIB ด้วยตัวเอง กำหนดการรับมีดังนี้  

             -วันเสาร์ที่ 12  มกราคม 2562 เวลา 13.00-19.00 น  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน เท่านั้น
ไม่สามารถไปรับช่องทางอื่นได้  และไม่มีรับเสื้อ +bib  ในวันแข่งขัน 

(มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน เทียนทะเล 25 )    โดยใช้เลขที่สมัคร และบัตรประชาชนในการรับเสื้อรับเบอร์วิ่ง 

          *** กรณีสมัครเป็นกลุ่ม ใช้บัตรประชาชน คนใดคนหนึ่งในกลุ่มรับ เสื้อรับเบอร์วิ่ง

         *** กรณีรับเสื้อแทนคนอื่น ให้นำเลขที่สมัคร พร้อมบัตรประชาชนของคนที่สมัครมา ถึงจะสามารถรับแทนกันได้

         *** บัตรประชาชนอนุญาตให้ถ่ายใส่ใว้ในโทรศัพท์ได้

*ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

Registration and pick up of running tee on the day of the competition is not allowed

สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตบางขุนเทียน (มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน)
พิกัด GPS: 13.5746632,100.4393463

Google Maps Link -->  https://goo.gl/maps/9iStFYMiv242

เส้นทางวิ่ง


รายการแข่งขันและ การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร บัตรราคา 450 บาท

ชาย

หญิง

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

 

2. ประเภทวิ่ง นิมิมาราธอน 10 กิโลเมตร   บัตรราคา 500 บาท

ชาย

หญิง

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป


ขนาดไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34”

36”

38”

40”

42”

44”

46”

 

รางวัลและของที่ระลึก

1. ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว

2. ผู้เข้าเส้นชัยทุกประเภทจะได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญ

3. ผู้ชนะเลิศ Overall ระยะ 10 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศประเภทชาย 1 คนและหญิง 1 คน ผู้ที่ได้รับรางวัล Overall ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุด จะไม่ได้รับถ้วยรางวัลที่ 1 ในช่วงอายุที่ลงสมัครแข่งขัน

4. ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ระยะ 5 km/ 10 km ทุกกลุ่มอายุ โดยแยกตามเพศอันดับ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

5. ผู้ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรกของการแข่งขันระยะ 10 km จะได้รับเสื้อ Finisher ขนาดฟรีไซส์ คนละ 1 ตัว โดยแยกเป็นชาย 50 คน และหญิง 50 ตัว

6. องค์กร ชมรม หรือสมาคม ที่ส่งผู้เข้าแข่งขันมากที่สุด ลำดับ 1-3 จะได้รับถ้วยเกียรติยศทีมละ 1 ใบ

หมายเหตุ : - การจับเวลาการแข่งขันจะใช้นาฬิกาของสนามแข่งขันเท่านั้น และการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
                   - มีรับรับส่งจาก   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปที่สนามแข่ง (มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน)  ลงชื่อได้ที่สมาคม รถออกเวลา 4.45 น
                  


กำหนดเวลาของการทำกิจกรรม

05.00 – 05.30 อบอุ่นร่างกายด้วยการเต้นแอร์โรบิค

05.40 - 05.43 ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขัน

05.45  ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร

06.00 ปล่อยตัวนักวิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

07.30 พิธีมอบรางวัลเริ่มจากรางวัล Overall , รางวัลสำหรับทีมที่ส่งผู้เข้าแข่งขันมากที่สุด 3 ทีมและตามด้วยรางวัลที่แบ่งตามรุ่นอายุ