Contact us    Login
เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ในสวน 60 ปี พ.ข.

**ช่องทางออนไลน์ปิดรับสมัครว้นศุกร์ที่ 02-03-18 เวลา 23.59 น
*ชิงถ้วยศ.เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
วันที่จัดงาน : 18 มีนาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
***จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยขนส่ง DHL

 

เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ในสวน 60 ปี พ.ข.

*ชิงถ้วยศ.เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

จัดงาน : วันที่ 18 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน :  ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

หลักการและเหตุผล  

    โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2501 โดยมีเป้าหมายจะผลิตผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความรู้เต็มศักยภาพ มีความสามารถการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาต่อ  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และมีศักยภาพเป็นพลโลก

    เนื่องด้วยในโอกาสจะครบรอบสถาปนาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จึงร่วมกับ โรงเรียน จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองปีที่ 60 ตลอดทั้งปี พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้าน วิชาการ ดนตรี กีฬา และอื่นๆเป็นต้น โดยในกิจกรรมแรกของปีคือ กิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ในสวน 60 ปี พ.ข.” ชิงถ้วยรางวัล ศ.เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน

      การเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป และนักเรียนของโรงเรียน และยังได้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และกิจกรรมอื่นของโรงเรียนต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยครบรอบ 60 ปี

2.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการวิ่งในสวน พื้นที่สีเขียว

3.  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและชุมชน

4.  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

 

ค่าสมัคร และ ของที่ระลึก    

1.ค่าสมัคร 500 บาท ทุกระยะ

2.ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว พร้อมเบอร์วิ่งติดหน้าอก

3.ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญ

 

***การชำระเงิน: สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB

หรือโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 015-3-127-417

ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางEMS/DHL เท่านั้น  ค่าจัดส่ง 65 บาทต่อ1 ตัว ตัวที่ 2บวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  (อัตราค่าส่งนี้ ใช้สำหรับเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขสมัครอื่นได้ )

 

สถานที่จัดงาน
ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัด GPS: 13.6990644,100.5623526
Google Maps Link —> https://goo.gl/maps/EBd7NtWmVmN2

 

รายการแข่งขัน / การแบ่งกลุ่มอายุ

1.ประเภทวิ่งมินิมารธอน  5.5 Km   บัตรราคา 500 บาท   แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย

หญิง

อายุไม่เกิน 15

อายุไม่เกิน 15

16 - 29

16 - 29

30 - 39

30 - 39

40 - 49

40 - 49

50 - 59

50 - 59

60 ปี ขึ้นไป

60 ปี ขึ้นไป

 

2.ประเภทวิ่ง มินิมาราธอน 10.5 Km. บัตรราคา 500 บาท แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชาย

หญิง

อายุไม่เกิน 15

อายุไม่เกิน 15

16 - 29

16 - 29

30 - 39

30 - 39

40 - 49

40 - 49

50 - 59

50 - 59

60 ปี ขึ้นไป

60 ปี ขึ้นไป

 

3. เดินในสวน 2 กม. บัตร 500 บาท  (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ)

 

เสื้อที่ระลึก

 

 

ไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34”

36”

38”

40”

42”

44”

46”

 

 

เหรียญที่ระลึก

กำหนดการจัดส่งเสื้อ ทางขนส่ง DHL/ EMS

ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อ+BIB  ทางไปรษณีย์ DHL/EMS ให้ท่านได้  ในต้นเดือนมีนาคม  2561

 ( ก่อนวันงาน 2-3 สัปดาห์ หรือหากทางผู้จัดงาน ส่งเสื้อมาให้ทางทีมงานเร็ว ก็อาจจัดส่งได้เร็วกว่า กำหนดการที่แจ้งไว้ )

          -วิธีเช็คเลขที่แท็กกิ้ง  ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน

 

เส้นทางการแข่งขัน   ทุกระยะจุดสตาร์ทอยู่ในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เดิน อยู่ในสวน วิ่งทั้ง 2 ระยะ วิ่งออกนอกสวน บริเวณชุมชน รอบๆสวน  *โปรดดูแผนที่ประกอบ

  

แผนที่เส้นทางวิ่ง 10.5 Km

แผนที่เส้นทางวิ่ง 5.5 Km

 

รางวัลการแข่งขัน

• ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะทางวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

• ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ ระยะทางวิ่งมินิมาราธอน 5.5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

• รางวัล Overall ชาย/หญิง เฉพาะระยะ 10.5 กม. จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

กติกาการแข่งขัน

  1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้  เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

  2. ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปิริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด

  3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2561 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปี เกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล

  4. นักวิ่ง ต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจําตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจําตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทําให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

 

การให้บริการ

-บริการน้ำตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

-ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

-คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

-บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น.

-มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

 

กำหนดการ

 

วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

04.00 น.             ลงทะเบียนนักวิ่ง

05.30 น.             นักวิ่งเตรียมความพร้อมบริเวณงาน

05.45 น.              ครูแอโรบิก นำเหยียดยืดกล้ามเนื้อ /เช็คอินนักวิ่ง 10.5 Km,5.5 Km. เข้าจุดสตาร์ท

05.55 น.              พิธีเปิดการแข่งขัน

06.00 น.              ประธานในพิธีให้สัญญานปล่อยตัว ระยะ 10.5 Km และ 5.5 Km

06.10 น.               ปล่อยตัวเดิน 2 Km.      

06.25 น.              นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

07.30 น.              พิธีแจกถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน / มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุน

08.30 น.              ปิดการแข่งขัน

      เวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

จัดโดย:  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย