Contact us    Login
LawNida Run 2018 เดิน-วิ่งด้วยกัน ย้อนตำนานขวัญเรียม

เต็มแล้วคะ
วันที่จัดงาน :วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561
สถานที่จัดงาน :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเส้นทางเลียบคลองแสนแสบ, กรุงเทพฯ

LawNida Run 2018 เดิน-วิ่งด้วยกัน ย้อนตำนานขวัญเรียม

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเส้นทางเลียบคลองแสนแสบ, กรุงเทพฯ

พิกัด GPS: 13.7718301,100.6533074
Google Map Link —> https://goo.gl/maps/8B26XTTWp2D2

หลักการและเหตุผล    

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ถือกำเนิดจากพระราชดำริอันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประเทศชาติที่ต้องเผชิญปัญหาการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้สถาบันเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในการบริหารการพัฒนาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สาขาวิชาและหลักสูตรที่สถาบันเปิดสอนจึงมุ่งเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรชุมชนและธุรกิจเอกชน และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี

         คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีปณิธานอันมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทางกฎหมายเพื่อการพัฒนาสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม จริยธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งต่อตนเองและประชาชน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากการจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายแล้ว คณะนิติศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา” เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ในการตอบสนองภารกิจในการให้บริการวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้บริการคลินิกกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจัดให้มีบริการภายในศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา และการให้ความรู้และคำปรึกษาทางกฎหมายในชุมชนต่าง ๆ อันเป็นภารกิจเชิงรุกของคณะนิติศาสตร์ในการให้บริการแก่สังคม อีกทั้งยังได้พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในการเป็นนักกฎหมายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางสมาคมฯ  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย

2 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางสมาคมฯ

5  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ วิถีชุมชนริมคลองแสนแสบ ตลอดจนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

ค่าสมัคร.และประเภทของกิจกรรม

1. ระยะ 21 Km  บัตร  650 บาท

ไม่มีการแข่งขัน  ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ ( รับสมัครจำนวน  600 คน)

2. ระยะ  10 Km  บัตร 500 บาท  

ไม่มีการแข่งขัน  ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ  ( รับสมัครจำนวน  600 คน)

3. ระยะ  5 Km (Fun Run) บัตร  350 บาท    

 ไม่มีการแข่งขัน  ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ  ( รับสมัครจำนวน  200 คน)

4. LawNida VIP Ticket 1,500 บาท    ( รับสมัครจำนวน  100 คน)

ไม่มีการแข่งขัน  ไม่มีการแบ่งรุ่นอายุ

** จะมี กลุ่ม เพช 7 เพช 8 และ เพช 9 คอยนำให้ ขอให้ทุกท่านวิ่งตามเพชเชอร์


***การชำระเงิน: สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB หรือ

โอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 015-3-127-417

ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-BIB ทางไปรษณีย์  ค่าจัดส่ง 65 บาทต่อ1 ตัว ตัวที่ 2บวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  

(ต้องแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัคร)

(** ราคาค่าจัดส่งนี้ เฉพาะเลขที่สมัครเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมกับเลขที่สมัครอื่นได้ ** )

1.กรณีเลือก ให้จัดส่งเสื้อ+BIB ทางไปรษณีย์ DHL/EMS

ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อให้ท่านได้ ในปลายเดือนมีนาคม 2561 ( ก่อนวันงาน 2-3 สัปดาห์ หรือหากทางผู้จัดงาน ส่งเสื้อมาให้ทางทีมงานเร็ว ก็อาจจัดส่งได้เร็วกว่า กำหนดการที่แจ้งไว้ )

-วิธีเช็คเลขที่แท็กกิ้ง ล๊อคอินที่หน้าเว็ปไซด์ FanaticRun.com -->ประวัติลงทะเบียนเข้ารวมกิจกรรม-->กดดูที่เลขสมัครของท่าน


2.กรณีเลือกรับเสื้อ+BIB ด้วยตัวเอง กำหนดการรับมีดังนี้

-วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-18.00 น

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 วันงานเปิดรับเสื้อ เวลา 04.00 น เป็นต้นไป

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถานที่จัดงาน

-หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน

-ในกรณีรับเสื้อ+BIB แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่สมัครเท่านั้น

(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพย์มือถือได้ )

ขนาดไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34”

36”

38”

40”

42”

44”

46”

 

แผนที่เส้นทางวิ่ง

สถานที่จอดรถ

1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ

2 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา

3 ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

การบริการ

- บริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 05.00-10.00 น.

- บริการน้ำดื่ม ทุกระยะ 2 กิโลเมตร

- บริการรถสุขาเคลื่อนที่

- บริการทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และรถพยาบาลเคลื่อนที่

- บริการอาหารว่างหลังเข้าเส้นชัย

 

รางวัลและของที่ระลึก

-ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อยีดขวัญเรียม 1 ตัว และผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ

-ผู้สมัครประเภท LawNida VIP Ticket  เสื้อยีดขวัญเรียม 1 ตัว และผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ และจะได้รับผ้าบัฟขวัญเรียมที่ระลึก เพิ่มอีก 1 ผืน

- ไม่มีถ้วยรางวัล เนื่องจากฝ่ายจัดการแข่งขันต้องการให้นักวิ่ง ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นเส้นทางเลียบคลอง ไม่เหมาะกับการวิ่งที่ใช้ความเร็วมากๆ

- ผู้ชนะเลิศประเภทชุดแต่งกายวิ่งแฟนซี ตรงกับธีมงาน ได้รับของที่ระลึก จำนวน 10 รางวัล

 

กำหนด พิธีการ

05.00 น    นักวิ่งรวมตัว ณ จุดสตาร์ท บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารบุญชนะ ฯ

05.30 น    พิธีเปิดการแข่งขัน

05.45 น    ปล่อยตัวนักวิ่ง Half Marathon 21 Km

06.00 น    ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10.5 Km.

06.30 น    ปล่อยตัว Fun Run 5 Km.

09.30 น    พิธีมอบรางวัล

10.00 น    ปิดการแข่งขัน

จัดและดำเนินการแข่งขันโดย :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาตร์