Contact us    Login
Walk & Run for Social Care & Share ครั้งที่ 1

สามารถไปสมัครได้ในวันเสาร์ที่ 20-01-18 เวลา 13.00-18.00 และ
วันอาทิตย์ที่ 21-01-18 เวลา 04.00-06.00 น (วันงาน)
ณ บริเวณหน้าเสาธงกระทรวงสาธารณะสุข จ.นนทบุรี

Walk & Run for Social Care & Share

งาน: Walk & Run for Social Care & Share

วันที่ :  วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561  รับจำนวน 3,000 คน 
สถานที่จัด:  กระทรางสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี
ระยะทาง/ราคาบัตร  : 10 Km บัตร 400 บาท / 3 Km บัตร 350  บาท
*** จัดและดำเนินงานโดย: จัดและดำเนินงานโดย:สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย,สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์,
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและสมาคมนศ.เก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

การชำระเงิน :

***การชำระเงิน: สามารถชำระเงินด้วย VISA,Master และ JCB หรือ

โอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 015-3-127-417

ชื่อบัญชี ทนันท์ชัย วีระธนศิลป์และนางสาวดอกไม้ ปัดทุมมาลา

สมัครonline จัดส่งเสื้อ-ฺBIB ทางไปรษณีย์

โดยใช้ขนส่งเอกชน DHL  ค่าจัดส่ง 65 บาทต่อ1 ตัว ตัวที่ 2บวกเพิ่ม ตัวละ 10 บาท  

(ต้องแนบรูปใบโอนเงิน ในการสมัคร)

*มี SMS แจ้งการจัดส่ง พร้อมเลข track และเจ้าหน้าที่โทรแจ้งนัดหมายการจัดส่ง *

 

 

*** รับเบอร์-รับเสื้อ: 
วันเสาร์ที่ วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561
  เวลา 13.00 น-19.00 น 
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561​  เวลา 04.30 น-06.00 น
สถานที่ : กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี บริเวณหน้าเสาธง 

***เวลา ปล่อยตัว : 
1. 10 Km. ปล่อยตัว  06.00 น 
2. 3 Km ปล่อยตัวเวลา 06:15 น.

หลัการและเหตุผล

     สังคมในปัจจุบันนี้ มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่สังคมมักมองข้าม นั่นคือคนพิการหรือคนที่มีความทุพพลภาพ  และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งคนเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสังคม ที่ไม่ควรถูกละเลย ในทางตรงข้ามควรเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลจากสังคมเป็นพิเศษ

      เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหา และเล็งเห็นถึง ศักยภาพ คุณค่าของคนทุพพลภาพ ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไป ในฐานะสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และกลุ่มภาคี  จึงได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรม walk and run for social care  เพื่อรณรงค์ ให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงปัญหา และสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและกลุ่มเปราะบางในสังคม ให้มีโอกาสทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  

***กลุ่มเปราะบางคือ เด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ผู้ป่วยเร่ร่อน ผู้สูงอายุ/ผู้พิการทางจิตที่ถูกทอดทิ้ง/ญาติไม่สนใจไม่มาเยี่ยม

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อพัฒนาบริการด้านงานสังคมสงเคราะห์สนับสนุนการช่วยเหลือผู้พิการทุพพลภาพและกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ป่วยที่ประสบปัญหา

2. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสัมพันธ์ของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

รายการแข่งขัน

  กำหนดให้มีการแข่งขันดังนี้

1.ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร (ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ )

2. ประเภทวิ่ง มินิมาราทอน 10 กิโลเมตร   จัดให้มีแบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน

3. รับสมัครจำนวน 3,000 คน

สถานที่การแข่งขัน

-กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

แผนที่สถานที่จัดงาน Walk & Run บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
Link —> https://goo.gl/maps/ofSWszjGcby

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. ประเภทมินิ-มาราธอน 10 กิโลเมตร กำหนดอายุแบ่งประเภท ชาย/หญิงของแต่ละรุ่นที่มีการแข่งขัน

  2. ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ (ไม่มีการแข่งขัน)

  3. การนับอายุผู้สมัครเข้าแข่งขัน ให้นำปี พ.ศ. เกิด ลบด้วยปี พ.ศ. ปัจจุบัน การพิสุจน์อายุจะใช้หลักฐานบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น

การแบ่งกลุ่มอายุในการแข่งขัน

 

ชาย

หญิง

16-29

16-29

30-39

30-39

40-49

40-49

50-59

50-59

60-69

60 ปีขึ้นไป

70 ปีขึ้นไป

 

 

 

ขนาดไซด์เสื้อ

SS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

34”

36”

38”

40”

42”

44”

46”

 

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน

       1.ระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350  บาท    

       2.ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท

       3.ผู้ทุพพลภาพเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

  รางวัลและของที่ระลึก

           1. ผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว

           2. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน จะได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญ

           3. ผู้ชนะการแข่งขันในระยะ 10 กิโลเมตร ทุกกลุ่มอายุ อันดับ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวับเกียรติยศ

          4.ผู้ทุพพลภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเหรียญ ที่ระลึก 1 เหรียญ  (ไม่ได้รับเสื้อ)

 

สถานที่จอดรถ

 

กำหนดการแข่งขัน (อาจมีการเปลื่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

           วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

13.00 น19.00 น รับเสื้อ และเบอร์วิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี

(บริเวณด้านหน้า เสาธง )

         วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

04.30 น. เปิดรับเสื้อ รับเบอร์วิ่ง

05.30 น  นำนักกีฬา วอร์มร่างกาย แอร์โรบิค

05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขันจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน

05.50 น. นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน เช็คอิน

06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง  ระยะทาง 10 กิโลเมตร

06.10 น ปล่อยตัวนักวิ่ง  ระยะทาง 3 กิโลเมตร

07.30 น. ผู้ที่ชนะการแข่งขันทุกรายการเข้ารายงานตัว

08.00 น. พิธีการมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

08.45น. กล่าวปิดการแข่งขัน

จัดและดำเนินงานโดย:สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย,สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์,สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและสมาคมนศ.เก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์