Contact us    Login
กิจกรรม/Activity
WANGKANAI MARATHON 2020

แจ้ง เปลี่ยนแปลงวันจัดงานวิ่ง WANGKANAI MARATHON 2020

คณะทำงานขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล WANGKANAI MARATHON 2020 เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิม วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563
เป็น วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 (August 22, 2021) ณ วัดวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับท่านที่ไม่สะดวก สามารถขอคืนเงินได้โดย กรอกแบบฟรอ์มตาม Link ด้านล่างนี้ https://forms.gle/XPV4WWhLS3Gpi6pU9

โดยคณะผู้จัดงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
>> สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับค่าสมัครคืน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563
โดยกรอกข้อมูลการขอรับเงินคืนได้ที่ช่องทางออนไลน์
>> ชื่อบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น
>> วันสุดท้ายของการยื่นขอคืนเงิน สามารถยื่นขอได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.
>> กรณีสมัครหลายคนในหมายเลขสมัครเดียว จะต้องทำการยกเลิกทั้งหมดในหมายเลขสมัคร
>> ทางทีมงาน SANOOKRUN จะเริ่มทำการโอนคืนตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

** ไม่มี ซิปจับเวลา**

เสื้อ สร้างบุญสวมเกราะให้นักรบเสื้อกาวน์ 2020 “ เทใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ”

*** เปิดรับ Pre-Order เสื้อวิ่ง ไม่ต้องส่งผลวิ่ง สั่งผลิตตามจำนวน Order เท่านั้น ราคา 380 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
วัตถุประสงค์
-เพื่อนำรายสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์
หักบริจาค 100 บาท นำไปสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ ฟรี ค่าจัดส่ง

การจัดจำหน่าย แบ่งเป็น 2 รอบ
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 รอบจัดส่ง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2563 รอบจัดส่งเสื้อ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

NAT Charity Run 2020

***ประกาศเลือนวันจัดงาน NAT Charity Run 2020 จากวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 63 เลื่อน ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานะการจะเข้าสู่ภาวะปกติ
สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับค่าสมัครคืนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563
โดยกรอกข้อมูลการขอรับเงินคืนได้ที่ช่องทางออนไลน์ Link --> https://forms.gle/oUrXuTkDbrWbiYgh9
>> ชื่อบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น
>> วันสุดท้ายของการยื่นขอคืนเงิน สามารถยื่นขอได้ถึง 31 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น.
>> กรณีสมัครหลายคนในหมายเลขสมัครเดียว จะต้องทำการยกเลิกทั้งหมดในหมายเลขสมัคร
>> ทางทีมงานรวบรวมสรุปหลังวันที่ 31 มีนาคม 2563 และโอนเงินคืนภายใน 7 วันทำการ
ติดต่อสอบถาม Line : @fanaticrun

เดิน-วิ่งการกุศล UTK Mini Marathon #5 : UTK Run Fun Fair 2020

ประกาศ เลื่อนกิจกรรมอย่างไม่ไมีกำหนด วัน
การ รับเสื้อและเบอร์วิ่ง
- กรณีสมัคร ผ่านเว็ป FanaticRun รับเสื้อและเบอร์วิ่ง
ในวัน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
รับที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ณ ตึกอธิการบดี เวลา 12.00-18.00 น เท่านั้น
-เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
4.ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ )

วันที่จัดงาน : เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เดิน-วิ่ง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20

*** ด่วนประกาศเลื่อนวันจัดงาน ***
วันที่จัดงาน : เลื่อนวันจัดงานเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
สถานที่จัดงาน : สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง คงกำหนดการเดิม
วันเสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2563 รับที่ รับเสื้อ และ bib ที่สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.00-18.00 น
-ในกรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
-ในกรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลขสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
-ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ )

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับในวันดังกล่าวได้ สามารถติดต่อทีมงานของ โรงพยาบาลได้โดย ตรงที่ Inbox Facebook Page : https://www.facebook.com/pckrun/

Charity TB Run Mini Marathon ครั้งที่ 4

***ประกาศ เลื่อนวันจัดงาน Charity TB Run Mini Marathon ครั้งที่ 4 จากเดิมวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
สถานที่จัดงาน : บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

กรณีรับเสื้อและเบอร์วิ่งด้วยตัวเอง สามารถไปรับได้
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 รับที่บริเวณ หน้า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เวลา 13.00-18.00 น

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
1.กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ +BIB ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชน
2.กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
3.ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลยสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
4.ในกรณีสมัครเป็นกลุ่ม (เลขสมัครเดียวกัน) ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้